Newslettery projektu ke stažení

Newsletter projektu TRANS3Net č. 9 Newsletter projektu TRANS3Net č. 8 Newsletter projektu TRANS3Net č. 7 Newsletter projektu TRANS3Net č. 6 Newsletter projektu TRANS3Net č. 5 Newsletter projektu TRANS3Net č. 4 Newsletter projektu TRANS3Net č. 3 Newsletter projektu TRANS3Net č. 2 ...
Více informací

Výměna zkušeností v oblasti výzkumu, důležitosti inovací, síťování a intenzivnější spolupráce v Chemnitzu

Zúčastnili jsme se zajímavé akce projektu Trans3Net v německém Chemnitz. Více než 70 osob diskutovalo na téma výměny zkušeností v oblasti výzkumu, důležitosti inovací, síťování a intenzivnější spolupráce, a to napříč různými oblastmi i státy. Další velmi zajímavá akce proběhne ...
Více informací

Setkání chemiků se zástupci TRANS3Net v Litvínově

Chemici z česko-německo-polského trojmezí se sešli v Litvínově na půdě Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. se zástupci TRANS³Net Příhodné místo pro téma Spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací! 👏 Pro více informací: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/TRANS3Net.html ...
Více informací

V projektu TRANS3Net proběhl workshop věnovaný problematice strategie činnosti česko-německo-polské sítě pro podporu rozvoje transferu inovací

V polské Vratislavi se dne 10.10.2017 v rámci realizace projektu TRANS3Net uskutečnil workshop věnovaný problematice strategie činnosti česko-německo-polské sítě pro podporu rozvoje transferu inovací v tomto trinárodním regionu. Cílem workshopu byla především diskuse podnětů pro konečné nastavení obsahu strategie, které byly získány ...
Více informací

Vládní program RE:START představen v polské Vratislavi během workshopu TRANS3Net

V polské Vratislavi se dne 10.10.2017 v rámci realizace projektu TRANS3Net uskutečnil workshop věnovaný problematice strategie činnosti česko-německo-polské sítě pro podporu rozvoje transferu inovací v tomto trinárodním regionu. Cílem workshopu byla především diskuse podnětů pro konečné nastavení obsahu strategie, které ...
Více informací

Představení projektu TRANS3Net

Hlavním cílem projektu je výrazně přispět ke vzniku funkčního nadnárodního inovačního systému na území Německa, Polska a České republiky (přesněji česko-sasko-polském pohraničí). To bude charakterizováno spoluprácí mezi „transferovými promotory“ a dalšími aktéry z vědecké, ekonomické a veřejné sféry za účelem ...
Více informací

Proběhla první koordinační schůzka partnerů projektu

Ve dnech 1. a 2. prosince 2016 proběhla v Drážďanech první koordinační schůzka partnerů projektu. Vedle společné diskuse a koordinace postupu přípravy monitorovací zprávy o postupu realizace projektu byl nejvýznamnější prostor v rámci setkání věnován rozboru výsledů proběhlé pilotáže dotazníku určeného pro ...
Více informací

Realizace průzkumu podporovatelů transferu zahájena

Na začátku listopadu byl v rámci činnosti mezinárodního projektového týmu dokončen návrh dotazníku, který pomůže identifikovat a popsat všechny „podporovatele transferu“, které v současné době působí v pohraniční oblasti na území Saska (Německo), Dolního Slezska (Polsko) a Ústeckého kraje (Česká republika) ...
Více informací

TRANS3Net na jednání Výzkumně-vzdělávací platformě Ústeckého kraje

V rámci dnešního jednání členů Výzkumně vzdělávací platformy v Ústeckém kraji byla diskutována pokračující příprava Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého kraje a typová opatření jejího Akčního plánu. Prostor v rámci jednání byl věnován i dosavadním výsledkům meziresortních jednání o možnostech podpory ...
Více informací

Kick-Off Meeting projektu Trans3NET v Drážďanech

Ve dnech 23. a 24.8.2016 proběhl na Technické univerzitě v Drážďanech Kick-Off Meeting mezinárodního (Německo - ČR - Polsko) projektu TRANS³Net, kterého se zúčastnili i zástupci HSR-ÚK v čele s předsedkyní Gabrielou Nekolovou. Hraniční oblast mezi Německem, Českou republikou a ...
Více informací

Projekt TRANS3Net bude představen na 2. Podnikatelském fóru

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je jedním z partnerů nového mezinárodního projektu TRANS3net, který získal jako jeden z 35 projektů podporu v rámci 1. výzvy programu Interreg Central Europe. Projekt se zaměřuje na podporu transferu inovací a stanovení strategického ...
Více informací