Sasko-Polský inovační den

TRANS³Net se zúčastní 3. Sasko-Polského inovačního dne ve Vratislavi ve dnech 7. a 8. listopadu 2019. Zde se můžete dozvědět více o této události: https://xborderinnovation.eu/ ...
Více informací

Memorandum porozumění

Síť TRANS³Net bude oficiálně spuštěna podepsáním Memoranda o porozumění mezi čtyřmi institucemi dne 20. září 2019. Podpis dalších pěti institucí ze Saska, Polska a České republiky se uskuteční v několika příštích dnech. I po ukončení financování projektu chceme realizovat alespoň ...
Více informací

Evropské fórum pro vědu, výzkum a inovace přivádí do Drážďan významné vědce z Polska a České republiky

První evropského fórum pro vědu, výzkum a inovace proběhne dne 25. června 2019 v Drážďanech. Hlavní vystupujcí v zajímavém programu jsou příjemci grantů z České republiky, Polska a Německa. Vědci zde představí své nejnovější výzkumné projekty. Více informací naleznete na ...
Více informací

Konkrétní prezentace z projektu TRANS3Net

Podívejte se na naše prezentace, které se zaměřily na předávání doporučení a zkušeností, z konce dubna 2019 ve Vratislavi na našem youtube kanálu pod https://www.youtube.com/channel/UC5_PS_InsWXx0PqO5Y-59mQ. Chceme se s vámi podělit o zkušenosti z projektu TRANS³Net. Máme šest prezentací, které do ...
Více informací

Závěrečná konference projektu TRANS3Net

Závěrečná konference projektu TRANS³Net probíhá právě dnes v Clarion Congress hotelu s téměř 70 účastníky, členů projektu i odborné veřejnosti. Probíhá shrnutí výsledků projektu i pohled na budoucí síťování. Připojte se k této síti na adrese http://trans3net.eu a rozšiřte/doplňte ji ...
Více informací

Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu TRANS3Net

Vážení, dovolujeme si Vás pozvat na závěrečnou konferenci TRANS³Net v hotelu Clarion v Ústí nad Labem dne 18. června 2019. Chceme s vámi oslavit úspěchy projektu TRANS³Net. Zároveň chceme vyslat signál za nadnárodní síť jako takovou - zapojte se a ...
Více informací

Newslettery projektu ke stažení

Newsletter projektu TRANS3Net č. 10 Newsletter projektu TRANS3Net č. 9 Newsletter projektu TRANS3Net č. 8 Newsletter projektu TRANS3Net č. 7 Newsletter projektu TRANS3Net č. 6 Newsletter projektu TRANS3Net č. 5 Newsletter projektu TRANS3Net č. 4 Newsletter projektu TRANS3Net č. 3 ...
Více informací

Pozvánka na výměnu zkušeností „Jak budovat mezinárodní síť“

Vážení, srdečně Vás zveme na výměnu zkušeností v oblasti „Jak rozvíjet nadnárodní síť“ dne 24. dubna 2019 na Vratislavské univerzitě vědy a techniky. Rádi bychom se zástupci podporovatelů transferu z jiných regionů sdíleli naše zkušenosti z procesu ustavení nadnárodní sítě pro ...
Více informací

Zahájení 2. TRANS3Net dialogu ve Vratislavi

TRANS³Net dialog ve Vratislavi právě začíná tématem "potenciál transregionální sítě" s odborníky úspěšných sítí a klastrů, jako je Silicon Saxony a Wrocław Center of Technology Transfer ...
Více informací

Pozvánka na 2. TRANS3Net dialog ve Vratislavi

VYBLOKUJTE SI DATUM: na 2. TRANS3Net dialog dne 22. března 2019 ve Vratislavi: srdečně vás zveme na druhý TRANS³Net.dialog 22. března 2019 na Vratislavské univerzitě vědy a techniky, abychom prodiskutovali a vylepšili mezinárodní přenos znalostí a technologií se stakeholdery z ...
Více informací

TRANS3Net.visit ve Freibergu

TRANS³Net.visit ve Freibergu 14. února 2019: slunečné počasí a skvělá výměna mezi saxonskými, polskými a českými institucemi v oblasti nerostných surovin. Díky Helmholtz Institute, dr. Gutzmerovi a společnost UVR Fia. Morgenroth za možnost vidět stroje a vybavení a dozvědět se ...
Více informací

Propojení vědy a průmyslu v Ústeckém kraji dne 20. února 2019

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádá pod záštitou Hospodářské komory Ústeckého kraje a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje zajímavou událost kde firmy mají možnost propojit se s organizacemi vědy a výzkumu. Cílem akce 20. února v ...
Více informací

Pozvánka na akci TRANS3Net.visit ve Freibergu dne 14. 2. 2019

Srdečně vás zveme na 6. TRANS³Net.visit do Helmholtzova institutu Freiberg pro nerostné suroviny, který se uskuteční dne 14. února 2019 od 12:30 do 16:00. Cílem návštěvy je podpořit meziregionální spolupráci a výměnu v oblasti technologií využívajících nerostné suroviny. Akce se ...
Více informací

Výměna zkušeností v oblasti výzkumu, důležitosti inovací, síťování a intenzivnější spolupráce v Chemnitzu

Zúčastnili jsme se zajímavé akce projektu Trans3Net v německém Chemnitz. Více než 70 osob diskutovalo na téma výměny zkušeností v oblasti výzkumu, důležitosti inovací, síťování a intenzivnější spolupráce, a to napříč různými oblastmi i státy. Další velmi zajímavá akce proběhne ...
Více informací

Setkání chemiků se zástupci TRANS3Net v Litvínově

Chemici z česko-německo-polského trojmezí se sešli v Litvínově na půdě Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. se zástupci TRANS³Net Příhodné místo pro téma Spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací! 👏 Pro více informací: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/TRANS3Net.html ...
Více informací

V projektu TRANS3Net proběhl workshop věnovaný problematice strategie činnosti česko-německo-polské sítě pro podporu rozvoje transferu inovací

V polské Vratislavi se dne 10.10.2017 v rámci realizace projektu TRANS3Net uskutečnil workshop věnovaný problematice strategie činnosti česko-německo-polské sítě pro podporu rozvoje transferu inovací v tomto trinárodním regionu. Cílem workshopu byla především diskuse podnětů pro konečné nastavení obsahu strategie, které byly získány ...
Více informací

Vládní program RE:START představen v polské Vratislavi během workshopu TRANS3Net

V polské Vratislavi se dne 10.10.2017 v rámci realizace projektu TRANS3Net uskutečnil workshop věnovaný problematice strategie činnosti česko-německo-polské sítě pro podporu rozvoje transferu inovací v tomto trinárodním regionu. Cílem workshopu byla především diskuse podnětů pro konečné nastavení obsahu strategie, které ...
Více informací

Představení projektu TRANS3Net

Hlavním cílem projektu je výrazně přispět ke vzniku funkčního nadnárodního inovačního systému na území Německa, Polska a České republiky (přesněji česko-sasko-polském pohraničí). To bude charakterizováno spoluprácí mezi „transferovými promotory“ a dalšími aktéry z vědecké, ekonomické a veřejné sféry za účelem ...
Více informací

Proběhla první koordinační schůzka partnerů projektu

Ve dnech 1. a 2. prosince 2016 proběhla v Drážďanech první koordinační schůzka partnerů projektu. Vedle společné diskuse a koordinace postupu přípravy monitorovací zprávy o postupu realizace projektu byl nejvýznamnější prostor v rámci setkání věnován rozboru výsledů proběhlé pilotáže dotazníku určeného pro ...
Více informací

Realizace průzkumu podporovatelů transferu zahájena

Na začátku listopadu byl v rámci činnosti mezinárodního projektového týmu dokončen návrh dotazníku, který pomůže identifikovat a popsat všechny „podporovatele transferu“, které v současné době působí v pohraniční oblasti na území Saska (Německo), Dolního Slezska (Polsko) a Ústeckého kraje (Česká republika) ...
Více informací

TRANS3Net na jednání Výzkumně-vzdělávací platformě Ústeckého kraje

V rámci dnešního jednání členů Výzkumně vzdělávací platformy v Ústeckém kraji byla diskutována pokračující příprava Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého kraje a typová opatření jejího Akčního plánu. Prostor v rámci jednání byl věnován i dosavadním výsledkům meziresortních jednání o možnostech podpory ...
Více informací

Kick-Off Meeting projektu Trans3NET v Drážďanech

Ve dnech 23. a 24.8.2016 proběhl na Technické univerzitě v Drážďanech Kick-Off Meeting mezinárodního (Německo - ČR - Polsko) projektu TRANS³Net, kterého se zúčastnili i zástupci HSR-ÚK v čele s předsedkyní Gabrielou Nekolovou. Hraniční oblast mezi Německem, Českou republikou a ...
Více informací

Projekt TRANS3Net bude představen na 2. Podnikatelském fóru

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je jedním z partnerů nového mezinárodního projektu TRANS3net, který získal jako jeden z 35 projektů podporu v rámci 1. výzvy programu Interreg Central Europe. Projekt se zaměřuje na podporu transferu inovací a stanovení strategického ...
Více informací