Archiv rubriky: Region univerzitě – univerzita regionu

Základní informace o projektu

Název projektu: RUR – region univerzitě, univerzita regionu Číslo projektu: CZ.10.02.01/00/22_002/0000210 Doba řešení: říjen 2023 – prosinec 2027 Poskytovatel: MŽP Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 Hlavní řešitel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Partneři:  Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, z. s. Česká zemědělská univerzita v Praze Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, …

Více informací