HSR-ÚK

Vznik a cíle HSR-ÚK

HSR-ÚK vznikla z podnětu HSRM dne 02. 04. 2001 HSR-ÚK je právnickou osobou Struktura HSR-ÚK: Sněm – nejvyšší orgán Předsednictvo – předseda + 14 členů delegovaných po 2 zástupcích za každou HSR Členové – 10 Finanční komise – předseda + 2 členy Odborné komise – 6 komisí a 1 pracovní skupina HSR-ÚK je zřízena jako …

Více informací

Statut HSR-ÚK

Čl. I Úvodní ustanovení 1. Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje (používaná zkratka – HSR-ÚK) se zřizuje jako: iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje 2. HSR-ÚK je sdružením právnických osob ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., …

Více informací

Finanční řád HSR-ÚK

1. Výše členského příspěvku HSR-ÚK Členský příspěvek není kategoricky stanoven pevnou částkou. Pro jednotlivé HSR je stanoven pouze dolní limit. Minimální výše ČP – 75 000,00 Kč  2. Úhrada členského příspěvku Úhrada členského příspěvku je splatná: 50 000,00 Kč do 30. 4. 2015 25 000,00 Kč do 31. 8. 2015  3. Evidence členského příspěvku Členské …

Více informací

Orgány HSR-ÚK

1) Sněm předseda HSR-ÚK zástupci členů HSR-ÚK = každá HSR (7) je zastoupena 5 zástupci 2) předsednictvo HSR-ÚK 1 předseda 14 členů, tj. za každou HSR 2 zástupci 15 členů = 15 hlasů 3) Výkonný výbor 4) Finanční komise 5) Odborné gesce v současnosti ustaveno 7 odborných gescí, 1 pracovní skupina a 1 stálá komise …

Více informací

Struktura HSR-ÚK

Předsednictvo Gabriela Nekolová, DiS. předsedkyně HSR-ÚK Ing. Aster Jiří tajemník HSR okresu Děčín místopředseda HSR-ÚK Aubrecht Vlastimil předseda HSRT místopředseda pro legislativu HSR-ÚK Ing. Cháb Jan předseda HSRCH Mgr. Kalitová Pavlína předseda HSR Lounska Ing. Perna Ivo předseda HSR-LT Tlapák Miroslav místopředseda HSRCH místopředseda a statutární zástupce HSR-ÚK Ing. Veverková Helena Mgr. Jan Paparega předsedkyně …

Více informací