Archiv rubriky: HSR-ÚK

Spolupráce s Hospodářskou a sociální radou Sokolovska

HSR-ÚK primárně řeší problémy a příležitosti pro rozvoj regionu Ústeckého kraje. Nicméně některá témata jsou bezesporu nadregionálního charakteru. I proto spolupracujeme s tripartitami v sousedních a někdy ve vzdálenějších regionech. Nejpodobnější situace je v Karlovarském kraji, tudíž jsme rádi, že spolupracujeme jak s krajskou tripartitou Karlovarského kraje, tak s Hospodářskou a sociální radou Sokolovska. Dne 9. …

Více informací

Volba místopředsedy HSR-ÚK

Dne 27. 4. 2022 v rámci 110. jednání Předsednictva HSR-ÚK byl zvolen místopředsedou na dalších pět let Radek Vonka. Na programu jednání byla řešena také problematika transformace regionu, energetiky, zemědělství, stavebnictví ale také potřeba společného intenzivního tlaku na centrální orgány na urychlené řešení dopadů války na Ukrajině.

Více informací

Vznik a cíle HSR-ÚK

HSR-ÚK vznikla z podnětu HSRM dne 02. 04. 2001 HSR-ÚK je právnickou osobou Struktura HSR-ÚK: Sněm – nejvyšší orgán Předsednictvo – předseda, místopředseda + 24 členů (delegovaných po 2 zástupcích za každou HSR, 3 delegáti za zaměstnanecké organizace, 3 delegáti za zaměstnavatelské organizace, 3 delegáti za krajskou samosprávu) Členové – 12 Finanční komise – předseda …

Více informací

Finanční řád HSR-ÚK

Finanční řád Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje   Výše členského příspěvku HSR-ÚK Pro jednotlivé okresní hospodářské a sociální rady je stanoven členský příspěvek 60 000,00 Kč Pro Ústecký kraj je stanoven členský příspěvek 400 000,00 Kč (Ústecký kraj může poskytnout členský příspěvek pouze ve výši stanovené rozhodnutím příslušného orgánu Ústeckého kraje dle zákona o krajích, přičemž v tomto …

Více informací

Orgány HSR-ÚK

1) Sněm 1 předseda HSR-ÚK 1 místopředseda HSR-ÚK 21 zástupců ze 7 okresních hospodářských rad (každá HSR deleguje 3 zástupce) 3 zástupci Ústeckého kraje (celkem 3 delegovaní zástupci) 3 zástupci zaměstnavatelských organizací (celkem 3 delegovaní zástupci) 3 zástupci zaměstnaneckých organizací (celkem 3 delegovaní zástupci) 31 členů = 31 hlasů 2) předsednictvo HSR-ÚK 1 předseda 1 …

Více informací

Struktura HSR-ÚK

Předsednictvo Mgr. Gabriela Nekolová předsedkyně HSR-ÚK Ing. Radek Vonka místopředseda HSR-ÚK, předseda HSRÚ Ing. Jiří Kašpar předseda HSRT Ing. Josef Molek místopředseda HSRT Ing. František Jochman předseda HSRL Mgr. Kalitová Pavlína místopředsedkyně HSRL Ing. Miroslav Andrt předseda HSRLT Mgr. Zbyněk Pěnka místopředseda HSRLT Ing. Veverková Helena Ing. Vozka Vlastimil členka HSRM místopředseda a statutární zástupce …

Více informací