Struktura HSR-ÚK

Předsednictvo

Mgr. Gabriela Nekolová předsedkyně HSR-ÚK
Ing. Radek Vonka místopředseda HSR-ÚK, předseda HSRÚ
Vlastimil Aubrecht předseda HSRT
Ing. Josef Molek místopředseda HSRT
Ing. František Jochman předseda HSRL
Mgr. Kalitová Pavlína místopředsedkyně HSRL
Ing. Miroslav Andrt předseda HSRLT
Mgr. Zbyněk Pěnka místopředseda HSRLT
Ing. Veverková Helena

Ing. Vozka Vlastimil

předsedkyně HSRM

místopředseda a statutární zástupce HSRM

Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA předseda HSRD
Ing. Jiří Aster  tajemník HSRD
Ing. Loubal Tomáš místopředseda HSRÚ
Ing. Petr Lenc člen HSRÚ
Antonín Herzán

Ing. Ivana Košanová

předseda HSRCH

tajemnice HSRCH

Ing. Jan Schiller
 zástupce Ústeckého kraje – hejtman
Ing. Lubomíra Mejstříková
   zástupkyně Ústeckého kraje – 1. náměstkyně hejtmana
Mgr. Andrea Kalasová                                     zástupkyně Ústeckého kraje – vedoucí odd. vnějších vztahů a protokolu
Borovička Miloslav zástupce zaměstnaneckých organizací – RROS ČMKOS
Ing. Slunečka Josef zástupce zaměstnaneckých organizací – RROS ČMKOS
Ing. Marta Ctiborová
zástupce zaměstnaneckých organizací – ASO
Ing. Jan Rýdl ml.
zástupce zaměstnavatelských organizací – SP ČR
Dipl. Ing. Forman Luděk
zástupce zaměstnavatelských organizací – KHK ÚK
Ing. Adam Zdeněk
zástupce zaměstnavatelských organizací – SPS ČR

 

 

Finanční komise

Fraško Martin předseda Finanční komise HSR-ÚK, člen HSRM
Ing. Zima Jiří
člen Finanční komise HSR-ÚK, člen HSRÚ