Novinky

SEVEROČESKÉ DOLY V SOUTĚŽI 3. ROČNÍKU CENY ÚSTECKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST!

Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.   Severočeské doly a.s. Společnost Severočeské doly a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s. Společnost je největším producentem hnědého uhlí v České republice. V kategorii …

Více informací

Unipetrol RPA jako jeden z účastníků soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost

Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT. Unipetrol RPA Unipetrol RPA je předním českým producentem v oblasti rafinérských, petrochemických a agrochemických surovin, odtud zkratka RPA. Společnost na trh dodává především motorová paliva, topné oleje, asfalty, zkapalněné …

Více informací

I LETOS JSME OCEŇOVALI V RÁMCI SOUTĚŽE 3. ROČNÍKU CENY ÚSTECKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST!

Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT. Nejvyšší ocenění v kategorii podnikatelský sektor nad 1000 zaměstnanců získala společnost AGC FLAT GLASS CZECH a.s., člen AGC Group a její dceřinné společnosti jsou součástí celosvětového koncernu AGC Group. AGC …

Více informací

Během tohoto týdne se uskutečnil Výkonný výbor Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

Program: Kontrola plnění usnesení Problematika těžby lithia v Ústeckém kraji Harmonogram Předsednictva a Výkonného výboru na rok 2018 Harmonogram Akčního plánu Hospodářské restrukturalizace Výstupy ze Sociálního fóra Ústeckého kraje 2017 Příprava Předsednictva HSR-ÚK K problematice těžby lithia v Ústeckém kraji byla na Ministerstvu průmyslu a obchodu vytvořena mezirezortní skupina k tomuto účelu. Naše předsedkyně Gabriela Nekolová byla v této skupině …

Více informací

Jako krajská tripartita společenskou odpovědnost rozhodně podporujeme!

Jak ji realizovat lépe a více a mnoho dalších témat zaznělo dnes na Národní konferenci Společenské odpovědnosti. Konferenci zahájil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová. Velká část konference byla pracovně-diskusní v rámci dvou workshopů: dialog zainteresovaných stran či sociální podnikání. Jako krajská tripartita společenskou odpovědnost rozhodně podporujeme!

Více informací

V projektu TRANS3Net proběhl workshop věnovaný problematice strategie činnosti česko-německo-polské sítě pro podporu rozvoje transferu inovací

V polské Vratislavi se dne 10.10.2017 v rámci realizace projektu TRANS3Net uskutečnil workshop věnovaný problematice strategie činnosti česko-německo-polské sítě pro podporu rozvoje transferu inovací v tomto trinárodním regionu. Cílem workshopu byla především diskuse podnětů pro konečné nastavení obsahu strategie, které byly získány z úrovně významných stakeholderů z České republiky, Německa a Polska. Za Hospodářskou a sociální radu Ústeckého kraje …

Více informací

ZÁVĚRY Z 1. ROČNÍKU SOCIÁLNÍHO FÓRA ÚSTECKÉHO KRAJE

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje ve spolupráci s Ústeckým krajem uspořádaly první ročník odborné konference Sociální fórum Ústeckého kraje. „Smyslem této akce bylo vyvolání diskuze mezi odbornou veřejností a vyzvat k řešení specifických problémů tohoto kraje,“ podotkla Gabriela Nekolová. Témata: Problematika zaměstnanosti a její specifika v Ústeckém kraji Exekuce a zadluženost v regionu a jejich vliv na …

Více informací

Ústecký kraj společně s Hospodářskou a sociální radou Ústecko kraje a pod záštitou Rady kvality ČR vyhlásili výsledky 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Snaží se tak ocenit subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají k nim. …

Více informací

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje podporuje budoucí těžbu lithia, včetně jeho zpracování, a to pokud možno v blízkém okolí ložiska

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček podepsal dnes se společností European Metals Holdings Ltd. Memorandum o porozumění, které se týká spolupráce v oblasti těžby a zpracování lithia v České republice. Memorandum vyjadřuje společnou vůli obou stran, aby v budoucnu získávané lithium z ložiska Cínovec bylo dále upravováno a zpracováváno do maximálně možné finální podoby na českém území ku prospěchu …

Více informací