Panattoni Czech Republic Development s.r.o. je příkladem odpovědného a udržitelného podnikání

Společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o. je lídrem v oblasti průmyslového developmentu, což dokazuje svými úspěšnými projekty, jako je Panattoni Park Teplice South. Tento projekt představuje příklad úspěšné revitalizace brownfieldu s více než stoletou industriální historií. Na místě bývalých skláren Kavalier vznikl moderní a ekologicky šetrný průmyslový park o rozloze 32 500 m². Investice přesahující půl miliardy korun přinesla více než 300 nových pracovních míst a významně přispěla k ekonomickému rozvoji regionu​​.

V rámci iniciativy „Dobrý soused“ se Panattoni aktivně podílí na podpoře vzdělávacích a sportovních aktivit. Například finančně přispěla na revitalizaci školní zahrady u ZŠ Čestmíra Císaře v Hostomicích a stala se partnerem místního fotbalového klubu FK Hostomice. Sponzorské dary zahrnují fotbalové pomůcky pro děti a mládež, čímž Panattoni podporuje rozvoj mladých talentů a vytváří příznivé prostředí pro sportovní aktivity​​.

Společnost si uvědomuje, že její zaměstnanci jsou nejcennějším aktivem. Pravidelná kvartální setkání a projekt „Evoluce“ umožňují zaměstnancům aktivně se podílet na hledání inovativních řešení a zlepšování procesů. Panattoni rovněž podporuje CSR aktivity navržené zaměstnanci, jako jsou sbírky pro charitativní organizace​​.

Panattoni klade velký důraz na transparentnost a etické podnikání. Interní směrnice a whistleblowing směrnice zajišťují otevřenou komunikaci a ochranu whistleblowerů. Proces výběru dodavatelů je transparentní a etický, zohledňuje environmentální a sociální kritéria​​.

Jedním z hlavních pilířů Panattoni je udržitelnost. Společnost poskytuje reporty o CO2 stopě svých průmyslových parků a dosahuje mezinárodní certifikace BREEAM New Construction. Tímto způsobem Panattoni zajišťuje, že její projekty splňují nejvyšší environmentální standardy a přispívají k udržitelné budoucnosti​​.

Panattoni podporuje odborný růst svých zaměstnanců prostřednictvím školení, koučinku a účasti na konferencích. Zároveň dbá na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, umožňuje práci z domova a pořádá rodinné akce, které podporují zapojení zaměstnanců a jejich rodin​​.

Společnost Panattoni je příkladem odpovědného a udržitelného podnikání. Její projekty nejen revitalizují opuštěné industriální zóny, ale také přinášejí ekonomický rozvoj, podporují komunitní a sportovní aktivity a zajišťují spokojenost a rozvoj zaměstnanců. Transparentnost a ekologická odpovědnost jsou základními hodnotami, které Panattoni naplňuje ve všech svých aktivitách.