Archiv rubriky: Novinky

Kick-off jednání projektu H2CE v německé Postupimi

Kick-off jednání v německé Postupimi předznamenalo samotný začátek projektu H2CE. Projektoví partneři se mohli do většího detailu seznámit s předpokládaným způsobem harmonogramem jednotlivých pracovních balíčků. Velká pozornost byla věnována i problematice publicity a komunikace projektu směrem k vnějším stakeholderům v jednotlivých regionech. Z naší úrovně, jako subjektu odpovědného za implementaci pracovního balíčku 3, jsme představili plán práce spojený s ustavením nadregionální …

Více informací

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost vyhlášena i letos!

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje společně s Ústeckým krajem a Radou kvality ČR vyhlašuje sedmý ročník soutěže Cena hejtmana za společenskou odpovědnost. Tři pilíře = tři oblasti, které naplňujete. Staráte se o své zaměstnance, uvědomujete si dopady své činnosti na přírodu, sledujete své ekonomické dopady na lokální i národní úrovni. A to vše navíc nad rámec svých povinností? Pak je …

Více informací

Zdroje a energie pro budoucnost

Energetika jako minulost, přítomnost, ale hlavně budoucnost Ústeckého kraje. To byla hlavní myšlenka konference Budoucnost Ústeckého kraje – strategické zdroje a suroviny regionu, která proběhla v uplynulých dnech v konferenčních prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Během dvou dnů tu několika přednáškovými sály prošlo 450 posluchačů a 50 řečníků. TI diskutovali o potenciálu obnovitelných …

Více informací

Zahájení projektu H2CE

1.4.2023 bude zahájena realizace nového projektu „Empowering H2-ready Regions in Central Europe“ (zkráceně H2CE) Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s. (HSR-ÚK) je partnerem nového projektu H2CE, který byl podpořen v rámci 1. výzvy programu Interreg Central Europe v rámci programového období 2021-2027. Projekt se zaměří na rozvoj kompetencí regionů ve střední Evropě s cílem efektivně integrovat do …

Více informací

Seminář o energetice a financování pro malé a střední firmy pořádaný Zastoupením Evropské komise v České republice

Zajímá Vás, jak se daří využít nové zdroje energie ve výrobních firmách? Přemýšlíte o projektech úspor energií? Nevíte, jak je spolufinancovat? Právě proto jsme pro Vás a jiné zástupce malých a středních firem připravili prakticky orientovaný seminář v Ústí nad Labem ve čtvrtek 23. 3. 2023. Zastoupení Evropské unie v České republice pozvalo zajímavé řečníky, se …

Více informací

Vítězové i účastníci šestého ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost byli oceněni

2. 12. 2022 – V prostorách Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Chomutově převzali ocenění vítězové a účastníci šestého ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost (CSR), kterou Ústecký kraj společně s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje (HSR ÚK) a Radou kvality České republiky vyhlásili letos v září. …

Více informací

Ohlédnutí za H2 fórem – Vodík na křižovatce: staneme se leaderem nebo promarníme svou příležitost?

Mezinárodní konference „H2 fórum 2022 – příležitost pro transformaci“, kterou uspořádal Ústecký kraj, pojmenovala nejen potenciál vodíku pro transformaci uhelných regionů, ale také bariéry, které rozvoji vodíkového hospodářství v České republice brání. ZDE – Videozáznamy a prezentace z obou dnů konference – ZDE „Vodík se stal součástí odpovědi na získání nezávislosti na ruském plynu a …

Více informací

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost vyhlášená i letos!

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje společně s Ústeckým krajem a Radou kvality ČR vyhlašuje šestý ročník soutěže Cena hejtmana za společenskou odpovědnost. Tři pilíře = tři oblasti, které naplňujete. Staráte se o své zaměstnance, uvědomujete si dopady své činnosti na přírodu, sledujete své ekonomické dopady na lokální i národní úrovni. A to vše navíc nad rámec svých povinností? Pak je …

Více informací

Spolupráce s Hospodářskou a sociální radou Sokolovska

HSR-ÚK primárně řeší problémy a příležitosti pro rozvoj regionu Ústeckého kraje. Nicméně některá témata jsou bezesporu nadregionálního charakteru. I proto spolupracujeme s tripartitami v sousedních a někdy ve vzdálenějších regionech. Nejpodobnější situace je v Karlovarském kraji, tudíž jsme rádi, že spolupracujeme jak s krajskou tripartitou Karlovarského kraje, tak s Hospodářskou a sociální radou Sokolovska. Dne 9. …

Více informací

Volba místopředsedy HSR-ÚK

Dne 27. 4. 2022 v rámci 110. jednání Předsednictva HSR-ÚK byl zvolen místopředsedou na dalších pět let Radek Vonka. Na programu jednání byla řešena také problematika transformace regionu, energetiky, zemědělství, stavebnictví ale také potřeba společného intenzivního tlaku na centrální orgány na urychlené řešení dopadů války na Ukrajině.

Více informací