Archiv rubriky: Novinky

Mezinárodní jazykový institut, s.r.o. se aktivně snaží o udržitelnou budoucnost

Mezinárodní jazykový institut, s.r.o. aktivně podporuje aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí, včetně iniciativ jako „Ukliďme Česko“.  Zaměstnanci firmy přispívají pravidelně na organizace jako Dobrý anděl, Konto Bariéry a Lékaři bez hranic.  Institut poskytuje svým zaměstnancům možnost účastnit se online webinářů a odborných akcí (např. mezinárodní konference Moderní přístupy ve výuce jazyků), které proplácí.  Odpovědný …

Více informací

Blanka Kleinová (Bar Černý Anděl) a společenská odpovědnost

Bar Černý Anděl nabízí v Mostě služby pohostinství. Spolupracuje s městem Most, Hipodromem v Mostě a také s triathlonovým týmem Krušnomanem. Majitelé upřednostňují čerstvé suroviny od místních farmářů, aby podpořili lokální podnikání. Odborný a profesní růst zajišťují nabídkou různých druhů školení a seminářů. Zajímají se také o své zákazníky a jejich názory. Zpětnou vazbu zjišťují …

Více informací

Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě – organizace s pevnými hodnotami a aktivním přístupem

                K rozvoji života občanů v Ústeckém kraji přispívá Diakonie zejména hlavní činností – pomáhají posilovat kompetence lidí v nouzi, aby mohli zlepšit jejich situaci. Pro děti ze sociálně slabších rodin středisko pořádá mnoho akcí nad rámec hlavní činnosti – Dětský den, týdenní letní příměstský tábor, Diakonický pochod, …

Více informací

Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace – vzdělávání nejen dětí a reprezentace Ústeckého kraje nejen v České republice.

Mimo vzdělávání dětí v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru, pořádá ZUŠ Evy Randové také kurzy pro dospělé v hudebním a výtvarném oboru. ZUŠ aktivně přispívá k rozvoji života občanů regionu prostřednictvím různých projektů a aktivit.  Každoročně pořádá více než 100 akcí – např. koncerty, výstavy a představení. Jedním z projektů je „Mládí s filharmoniky“, …

Více informací

Český odborový svaz energetiků a jeho snaha o vylepšení kraje

Český odborový svaz energetiků (ČOSE) nejenže reprezentuje pracovníky energetického sektoru, ale také aktivně přispívá k rozvoji života občanů v Ústeckém kraji. ČOSE se věnuje tématu transformace české energetiky, především útlumu uhelné energetiky a dopadu těchto změn na zaměstnance a obyvatele Ústeckého kraje. Snaží se minimalizovat tvrdost dopadu změn v energetice na sociální a pracovní oblast …

Více informací

Muzeum čs. opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, z.s. – 25 let oživování historie a péče o krajinu

Po téměř čtvrt století existence se muzeum „Na Kočičáku“ stalo nedílnou součástí života občanů v kraji. Muzeum aktivně přispívá k rozvoji regionálního života a k obohacení kulturního dědictví České republiky prostřednictvím široké škály aktivit a projektů. Hlavním cílem muzea je propagace historie prostřednictvím rekonstrukce a udržování pevnostních objektů z období 1936-1937 v okolí Chomutova, Kadaně …

Více informací

Insion s.r.o. podporuje sportovní aktivity, vzdělávání a profesní růst mladých lidí

OHLÉDNUTÍ ZA 7. ROČNÍKEM CENY HEJTMANA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST: Firma Insion s.r.o. ve své komunitě aktivně přispívá k rozvoji a zlepšování života lidí. Podporuje nejen sportovní aktivity, ale i vzdělávání a profesní růst mladých lidí. Poskytuje finanční podporu a materiální zázemí dětské skupině Planetka Uffo a Tenisovému klubu Most. Dlouhodobě spolupracuje se střední školou Educhem …

Více informací

Mondi Štětí a.s. dbá o zaměstnance, životní prostředí, kraj a své okolí

Mondi Štětí a.s., jako dominantní zaměstnavatel ve městě Štětí, aktivně přispívá k rozvoji regionu a podporuje místní komunity. Investuje do oprav infrastruktury (např. oprava hasičské zbrojnice), festivalů a dobrovolnických sborů (festival dechové hudby FEDO, oslava 150 let sboru dobrovolných hasičů), s cílem posílit spokojenost obyvatel a rozvoj obce. Také podporuje sportovní vyžití v regionu – …

Více informací

Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o. – Příkladná společenská odpovědnost v praxi

OHLÉDNUTÍ ZA 7. ROČNÍKEM CENY HEJTMANA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST: Společnost Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o.  se významně angažuje ve prospěch rozvoje života občanů v Ústeckém kraji. Během covidové epidemie poskytla finanční a materiální pomoc různým spolkům a institucím. Kromě toho darovala Městské nemocnici Litoměřice peněžní částku ve výši 1 milionu korun. Společnost také aktivně podporuje …

Více informací

Nadační fond Veroniky Kašákové a jeho společenské přínosy

OHLÉDNUTÍ ZA 7. ROČNÍKEM CENY HEJTMANA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST: Nadační fond Veroniky Kašákové projevuje svou společenskou odpovědnost prostřednictvím řady opatření. Například ve spolupráci s Ústeckým krajem realizuje Projekt Restart, kdy doprovází mladé lidi po odchodu z dětského domova a pomáhají se začleněním do běžného života. Také zapojuje své pracovníky do chodu organizace, financování a do …

Více informací