Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě – organizace s pevnými hodnotami a aktivním přístupem

 

 

 

 

 

 

 

 

K rozvoji života občanů v Ústeckém kraji přispívá Diakonie zejména hlavní činností – pomáhají posilovat kompetence lidí v nouzi, aby mohli zlepšit jejich situaci. Pro děti ze sociálně slabších rodin středisko pořádá mnoho akcí nad rámec hlavní činnosti – Dětský den, týdenní letní příměstský tábor, Diakonický pochod, Mikulášská besídka nebo třeba doučování.

Dobrovolnické centrum Diakonie aktivizuje lidi k dobrovolnictví, šíří povědomí o jeho významu a o tom, že přispívá oběma stranám. V době pandemie covid-19 byli dobrovolníci aktivní v oblasti doučování dětí a vypomáhání v organizacích s personálními problémy.

Diakonie Most je součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, a tím se aktivně podílí na koordinaci a řízení služeb podle potřeb kraje. Úzce spolupracuje s městy Most a Litvínov, zejména s odděleními OSPOD, a jsou aktivním členem Komunitního plánování obce. Zvláštní důraz kladou na dobrovolnictví.

Dále je kladen důraz na participaci pracovníků ve významných rozhodovacích procesech. Pravidelné metodické porady a individuální plány rozvoje pracovníků jsou nástroji, které podporují jejich odborný růst. Rozvoj pracovníků a jejich vzdělávání je plánováno v systému individuálních plánů rozvoje pracovníků. Každý pracovník má na každý kalendářní rok zpracovaný vlastní Individuální plán rozvoje. Externí vzdělávání prostřednictvím Diakonické akademie umožňuje zaměstnancům získávat nové znalosti a dovednosti.

Diakonie Most nabízí nejen finanční benefity, ale také home office, bonusové dovolené, výhodné telefonní paušály nebo zaměstnanecký fond, snižování pracovní doby v létě a další benefity pro rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Organizace zvyšuje transparentnost svého řízení prostřednictvím několika opatření, například zveřejňováním výročních zpráv, prováděním pravidelných interních kontrol a hodnocení kvality a auditů.

Napříč Diakonií ČCE je v posledních letech zaváděna snaha o „zelenou Diakonii“. V rámci mosteckého střediska v posledních letech zavedla hned několik aktivit, které mají za cíl chránit životní prostředí. Jako příklad lze uvést opravu čerpadla teplé vody, které výrazně šetří spotřebu vody, částečné osvětlení solárním osvětlením, samozřejmostí je také třídění recyklovatelných materiálů. V roce 2021  Diakonie realizovala projekt „Vaše síly a naše voda pomáhají společně“ poskytovaného Nadačním fondem Severočeská voda.