Archiv rubriky: Mezinárodní projekt H2CE

Prezenční jednání projektových partnerů projektu H2CE v chorvatském v Záhřebu

Zástupce Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje se v minulém týdnu zúčastnil osobního setkání partnerů projektu H2CE v Záhřebu, které se konalo od 6. do 7. června 2024. Setkání, které hostilo Energetické centrum Bračak , město Záhřeb a Fakulta strojního inženýrství a námořní architektury Univerzity v Záhřebu, bylo významným krokem na naší společné cestě k …

Více informací

Avízo prvního jednání partnerů projektu H2CE v roce 2024

Příští pátek, 26. ledna 2024, se uskuteční první online jednání partnerů projektu H2CE v tomto roce! Jedním z témat, kterému se nyní v projektu věnujeme je zajištění komplexních dat pro „profil regionu“ definující jeho předpoklady pro rozvoj vodíkového hospodářství. Společně s našimi partnery se zaměřujeme na detailní průzkum potřeb a výzev našeho regionu v oblasti …

Více informací

On-line setkání projektových partnerů již tento čtvrtek – 14. 12. 2023

📌V tento čtvrtek, dne 14.12., se uskuteční další pravidelné online 🌐setkání projektových partnerů v rámci mezinárodního projektu Interreg Central Europe – H2CE. 🗓️ Na pořadu bude podrobná diskuze o celkovém vývoji projektu, který nám přináší nové výzvy a příležitosti. 🌍 Zástupci HSR-ÚK představí rámec připravované tzv. Koncepční zprávy a současně s projektovými partnery otevřou diskusi …

Více informací

Odborná projektová konference v Benátkách

Naši zástupci se v rámci projektu H2CE účastní konference v italských Benátkách, kde nejen tlumočí potřeby, ale také, ve spolupráci s dalšími partnery, komunikují kroky směrem k iniciaci a smysluplnému nastavení služeb středoevropské vodíkové sítě. Projekt H2CE se zabývá potřebami evropské energetické transformace se zvláštním zaměřením na snadno replikovatelné modely energetického plánování na místní a regionální úrovni ve …

Více informací

Mezinárodní vodíkový projekt H2CE

V rámci mezinárodního projektu H2CE, jehož cílem je vytvoření středoevropské platformy vodíkových stakeholderů, právě probíhá intenzivní jednání mezi partnery ohledně jejich zapojování. . . . . . . . . . . . Dále se bude projekt věnovat: Provádění pravidelných průzkumů týkajících se vývoje vodíkové ekonomiky v regionu střední Evropy i v jednotlivých regionech. Monitorování …

Více informací

Kick-off jednání projektu H2CE v německé Postupimi

Kick-off jednání v německé Postupimi předznamenalo samotný začátek projektu H2CE. Projektoví partneři se mohli do většího detailu seznámit s předpokládaným způsobem harmonogramem jednotlivých pracovních balíčků. Velká pozornost byla věnována i problematice publicity a komunikace projektu směrem k vnějším stakeholderům v jednotlivých regionech. Z naší úrovně, jako subjektu odpovědného za implementaci pracovního balíčku 3, jsme představili plán práce spojený s ustavením nadregionální …

Více informací

Zahájení projektu H2CE

1.4.2023 bude zahájena realizace nového projektu „Empowering H2-ready Regions in Central Europe“ (zkráceně H2CE) Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s. (HSR-ÚK) je partnerem nového projektu H2CE, který byl podpořen v rámci 1. výzvy programu Interreg Central Europe v rámci programového období 2021-2027. Projekt se zaměří na rozvoj kompetencí regionů ve střední Evropě s cílem efektivně integrovat do …

Více informací