Zahájení projektu H2CE

1.4.2023 bude zahájena realizace nového projektu „Empowering H2-ready Regions in Central Europe“ (zkráceně H2CE)

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s. (HSR-ÚK) je partnerem nového projektu H2CE, který byl podpořen v rámci 1. výzvy programu Interreg Central Europe v rámci programového období 2021-2027.

Projekt se zaměří na rozvoj kompetencí regionů ve střední Evropě s cílem efektivně integrovat do rozvojových a dalších strategických dokumentů těchto regionů téma rozvoje vodíkového hospodářství jako jednoho ze základních předpokladů pro aktivní řešení tranzitních výzev před kterými současná Evropa stojí. Cílem projektu je využít již existující odborné know-how regionů a aktivitu místních platforem pro rozvoj konkrétních strategií a plánů pro rozvoj vodíkového hospodářství v jednotlivých regionech a formou spolupráce přispět k posílení přenosu informací a zkušeností.

HSR-ÚK v rámci realizace projektu využije své bohaté zkušenosti s koordinací regionálních vodíkových stakeholderů v rámci Vodíkové platformy Ústeckého kraje a zkušenosti z procesu přípravy a tvorby Vodíkové strategie Ústeckého kraje.

Projekt je řešen mezinárodním konsorciem partnerů, lead partnerem projektu je Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg. Do projektu jsou zapojeny, vedle HSR-ÚK, partneři z Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Itálie a Chorvatska.