Archiv rubriky: Titulní

Prezenční jednání projektových partnerů projektu H2CE v chorvatském v Záhřebu

Zástupce Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje se v minulém týdnu zúčastnil osobního setkání partnerů projektu H2CE v Záhřebu, které se konalo od 6. do 7. června 2024. Setkání, které hostilo Energetické centrum Bračak , město Záhřeb a Fakulta strojního inženýrství a námořní architektury Univerzity v Záhřebu, bylo významným krokem na naší společné cestě k …

Více informací

SPOLCHEMIE: Podpora zdraví, životního prostředí a udržitelnosti v Ústeckém kraji

  SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. se věnuje podpoře aktivit v Ústeckém kraji, které mají pozitivní dopad na fyzické a psychické zdraví obyvatel a ochranu životního prostředí. Prostřednictvím svých Minigrantů podporuje dětský a amatérský sport, ozdravné pobyty, aktivity seniorů, vzdělávací, informační a kulturní činnosti, stejně jako iniciativy zaměřené na zlepšení životního …

Více informací

Statutární město Most – Vítěz 7. ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost v kategorii „Veřejný sektor – obec s rozšířenou působností“

V kategorii „VEŘEJNÝ SEKTOR – OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“ zvítězilo Statutární město Most, které se pyšní svou profesionální a efektivní správou úkolů samosprávy i výkonem státní správy. Město se již několik let věnuje komunitnímu plánování sociálních a navazujících služeb, realizuje projekty zaměřené na vyrovnávání sociálního znevýhodnění a péči o seniory. Zabývá se podporou osob a …

Více informací

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – Vítěz 7. ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost v kategorii „Podnikatelské subjekty – nad 250 zaměstnanců“

V kategorii „PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – nad 250 zaměstnanců“ dominovala společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., jež v rámci hodnocení získala nejvíce bodů, a které patří poděkování nejen za kvalitní péči o své zaměstnance v rámci propracovaného systému nefinančních benefitů, ale i za podporu životního prostředí a aktivit vedoucí k podpoře okolní komunity. Podívejte se na inspirativní video, ve kterém zástupci společností …

Více informací

Společnost Chart Ferox, a.s. klade důraz na společenskou odpovědnost

Chart Ferox, a.s. je velmi aktivní v podpoře rozvoje života občanů v Ústeckém kraji. Přispívá k lepšímu životnímu prostředí, rozvoji vzdělání a spolupráci v rámci občanské společnosti, a to svým seriózním přístupem a širokou škálou aktivit. Jednou z hlavních aktivit je Fond Chart Ferox při Ústecké komunitní nadaci, který poskytuje finanční podporu neziskovým aktivitám zaměstnanců. Pomáhají jim tak rozvíjet jejich …

Více informací

TRANSFER TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ MŮŽE NASTARTOVAT PROCES ZMĚNY A PŘISPĚT K DLOUHODOBÉMU ROZVOJI A RŮSTU ÚSTECKÉHO KRAJE

Na 70 odborníků z regionu, centrálních orgánů a dalších institucí se sjelo do Ústí nad Labem, aby se zúčastnilo 8. Podnikatelského fóra Ústeckého kaje, které se zaměřilo na problematiku transferu technologií a znalostí. Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller uvedl: „Transfer technologií a znalostí není jen o předávání inovací z výzkumných institucí do průmyslu. Je to komplexní …

Více informací

V MALFINI, a.s. je na prvním místě vždy člověk!

Společnost MALFINI, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem rozvíjí své podnikatelské aktivity nejen v celém regionu České republiky, ale také ve více než 35 zemích Evropy a Asie. Vedení i akcionáři si jsou vědomi nutnosti podpory regionu, kde má společnost své kořeny. Proto kladou důraz na podnikatelské aktivity s vyšší přidanou hodnotou a využívají …

Více informací

Holcim (Česko), a.s.: „Stavíme svět, který respektuje přírodu a přispívá k prosperitě obyvatel naší planety. Tvoříme lepší budoucnost pro společnost a planetu.“

Společnost Holcim (Česko), a.s. není jen průmyslovým lídrem, ale i velmi úspěšnou firmou na poli společenské odpovědnosti a udržitelném rozvoji. Jejich filozofie spočívá ve spolupráci s místními komunitami a aktivním zapojení do projektů, které přinášejí prospěch lidem, přírodě a regionu. Jedním z klíčových pilířů jejich angažovanosti jsou ekologické, sociální, vzdělávací a kulturní projekty. Holcim aktivně …

Více informací

TRCZ s.r.o. – společnost s odpovědným přístupem

Jedná se o společnost, která bere vážně odpovědnost za své zaměstnance, zákazníky a planetu. Podporuje dobročinné, kulturní a sportovní aktivity organizované jejími zaměstnanci. Také podporuje zaměstnance, kteří dělají něco pro ostatní ve svém volném čase. Jejich zaměstnanci se nejčastěji věnují dětským sportovním klubům, podílejí se na úklidu, organizaci akcí nebo zvelebování veřejného prostranství. Podporují zájmy …

Více informací

Společnost Oiles Czech Manufacturing, s.r.o. není jen o výrobě, ale i o závazku vůči jejím lidem a planetě.

Společnost Oiles Czech Manufacturing, s.r.o. podporuje školy, sociální služby, útulky pro zvířata, a také přispívá na sportovní aktivity ve městě Kadaň. Tato společnost pečuje o odborný růst svých zaměstnanců nad rámec zákonných povinností – nabízí zaměstnancům možnost si vybrat kurz nad rámec povinných kurzů, umožňuje zaměstnancům účast na akcích typu Kolotoč mistrů, aby poznali jiné …

Více informací