Air Products, spol. s r.o. investuje do lepší budoucnosti

Air Products, spol. s r.o. je globální lídr v poskytování průmyslových plynů a technologií, který klade velký důraz na společenskou odpovědnost. Firma integruje principy udržitelnosti do svého podnikání, aby podporovala rozvoj komunit, ve kterých působí, a přispívala k ochraně životního prostředí. Společenská odpovědnost Air Products se projevuje ve čtyřech klíčových oblastech: regionální odpovědnost, sociální odpovědnost, ekonomická odpovědnost a environmentální odpovědnost.

Regionální odpovědnost
Air Products se zaměřuje na spolupráci s menšími nadacemi a neziskovými organizacemi, které mají významný dopad na místní komunity, zejména v Severočeském kraji, kde firma sídlí. Podporují projekty, které zlepšují životní podmínky obyvatel, jako jsou opravy památek, sportovní aktivity pro děti, kulturní akce a podpora hendikepovaných osob. Od roku 2013 firma rozdělila přes 1,5 milionu korun mezi více než 100 projektů. Zaměstnanci mají možnost se podílet na výběru podporovaných projektů a aktivně se zapojovat do jejich realizace.

Sociální odpovědnost
Air Products dbá na vytváření inkluzivního a podporujícího pracovního prostředí. Nově zavedli Týden inkluze a Den porozumění, kde se zaměstnanci účastní diskusí o rozmanitosti a inkluzi. Firma podporuje týmovou práci, zlepšovací návrhy zaměstnanců a organizuje různé iniciativy zaměřené na udržitelnost a bezpečnost. Průzkumy spokojenosti a pravidelné zpětné vazby jsou klíčové pro zajištění spokojenosti zaměstnanců.

Ekonomická odpovědnost
Firma zajišťuje transparentnost svých procesů prostřednictvím výročních zpráv, prezentací obchodních výsledků a etického kodexu chování. Výběr dodavatelů probíhá podle přísných kritérií, která zahrnují ohledy na životní prostředí a lidská práva. Firma spolupracuje s dodavateli, kteří sdílejí jejich hodnoty, a podporuje lokální a menšinové dodavatele.

Environmentální odpovědnost
Air Products se zavázala k výraznému snížení emisí oxidu uhličitého. Do roku 2030 plánuje snížit emise o jednu třetinu oproti roku 2015 a do roku 2050 dosáhnout nulových emisí uhlíku. Firma investuje do projektů na výrobu čisté energie, jako je vodík a amoniak, s cílem podporovat ekologicky udržitelné technologie. V roce 2022 investovala 102,9 milionu USD do výzkumu a vývoje v oblasti energetiky a životního prostředí.