Společenská odpovědnost Městské správy sociálních služeb v Mostě

Městská správa sociálních služeb v Mostě  – příspěvková organizace (MSSS) se dlouhodobě angažuje v oblasti společenské odpovědnosti, kterou integruje do svých každodenních činností. Tato odpovědnost se projevuje ve čtyřech hlavních oblastech: regionální odpovědnost, sociální odpovědnost, ekonomická odpovědnost a environmentální odpovědnost.

MSSS přispívá k rozvoji regionálního života prostřednictvím různých aktivit. Každoročně pořádá Seniorské šlápoty pro handicapované klienty a seniory, kde se senioři setkávají v krásném prostředí bývalého statku na Resslu v Mostě. Organizace také podporuje cestovní ruch, například rekondičními pobyty pro seniory, které letos proběhly v lázeňském městě Teplice.

MSSS dbá na příjemné pracovní prostředí a zapojení pracovníků do rozhodovacích procesů. Zaměstnanci mají přístup k supervizím, pracovním poradám a pravidelným dotazníkovým šetřením spokojenosti. Organizace poskytuje řadu nefinančních benefitů, jako je indispoziční volno, dárkové balíčky pro dárce krve a krevní plazmy, příspěvky na penzijní připojištění a volnočasové aktivity.

Transparentnost je klíčovým prvkem MSSS. Organizace zveřejňuje svůj rozpočet a výroční zprávy na webových stránkách a v časopise Harmonie. Dobrá komunikace s odborovou organizací a pravidelné aktualizace na sociálních sítích posilují důvěru veřejnosti a klientů.

MSSS usiluje o ochranu životního prostředí prostřednictvím instalace solárních panelů, výměny oken a zateplení budov. Organizace také podporuje třídění odpadu, využívání recyklovaných materiálů a nákup elektromobilů. Ve spolupráci s EKOKOM organizuje třídění odpadu na všech svých zařízeních a motivuje veřejnost k ekologickému chování.