SPOLCHEMIE: Podpora zdraví, životního prostředí a udržitelnosti v Ústeckém kraji

 

SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. se věnuje podpoře aktivit v Ústeckém kraji, které mají pozitivní dopad na fyzické a psychické zdraví obyvatel a ochranu životního prostředí. Prostřednictvím svých Minigrantů podporuje dětský a amatérský sport, ozdravné pobyty, aktivity seniorů, vzdělávací, informační a kulturní činnosti, stejně jako iniciativy zaměřené na zlepšení životního prostředí a ochranu přírody a krajiny.

V roce 2022 SPOLCHEMIE podpořila 44 aktivit zahrnujících sportovní a turistické oddíly, zájmové kroužky a kulturní akce. Spolupracovala s městem Ústí nad Labem a podpořila několik veřejných akcí, včetně tradičního ½ Maratonu Ústí nad Labem, který prochází jejich areálem za přísných bezpečnostních opatření. Tento jedinečný závod přitahuje pozornost fotografů a kameramanů, což posiluje image společnosti i celého města.

Společnost se pravidelně zajímá o názory veřejnosti na svou činnost, s důrazem na obyvatele města a kraje. Pravidelně provádí průzkumy veřejného mínění a plánuje zvýšit intenzitu komunikace prostřednictvím online anket a dotazníků. Zřizuje nástroje pro podávání online, písemných i osobních podnětů týkajících se své činnosti.

Zaměstnanci společnosti jsou zapojeni do procesu zlepšování prostřednictvím programu „Svými nápady šetříme náklady“. Za přijetí a realizaci zlepšovacích návrhů jsou odměňováni. V roce 2022 byl spuštěn program „Hodnoty v akci“, který podporuje diskuse o firemních hodnotách a správné praxi. Společnost poskytuje širokou škálu nefinančních benefitů, včetně 5 týdnů dovolené, příspěvků na penzijní připojištění, zákaznické karty Makro, výhodného ubytování, závodního stravování, pružné pracovní doby a možnosti práce z domova.

SPOLCHEMIE dlouhodobě podporuje Klub seniorů při ZO OS ECHO (základní organizace odborného svazu ECHO). V roce 2021 společnost zahájila dlouhodobý program bezpečnosti a ochrany zdraví „…protože na zdraví záleží“, který pokračoval úspěšně i v roce 2022. Tento program zahrnuje kampaně zaměřené na různá pracovní rizika a používání online nástroje Pyramida pro prevenci úrazovosti. SPOLCHEMIE je od roku 1994 zavázána k principům iniciativy Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii.

V oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti získala SPOLCHEMIE zlatou medaili EcoVadis, kterou obhajuje od roku 2016. Společnost se aktivně podílí na prosazování vodíku jako bezemisního paliva.

Společnost, se sídlem blízko centra Ústí nad Labem, je zavázána k zajištění bezpečného prostředí pro obyvatele a k otevřené a včasné komunikaci s veřejností a partnery. Společnost se soustředí na předcházení poškozování přírody, klimatu i lidského zdraví, rozvíjí úsporné technologie a efektivně využívá zdroje. Aktivně se zapojuje do Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) a sleduje měnící se požadavky trhu a zákazníků, aby neustále zlepšovala své procesy a výrobky dle nejnovějších trendů.