Archiv rubriky: Voda v Ústeckém kraji

HSR-ÚK podporuje vodní dopravu v kraji

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje prosazuje rozvoj vodní dopravy v kraji za jednu ze svých priorit. Vodní doprava je v našem regionu hojně zastoupena. Na území Ústeckého kraje se nachází nejdůležitější vnitrozemské přístavy v Děčíně, Ústí nad Labem a Lovosicích, dále loděnice v Děčíně, Valtířově, Ústí a Lovosicích. V Děčíně má sídlo největší české …

Více informací

Voda jako výzva pro Ústecký kraj

Voda v Ústeckém kraji… Riziko nebo příležitost? V kontextu klimatických změn a sucha posledních let je jisté, že do budoucna bude využití potenciálu, který voda v kraji skýtá, velkou výzvou a příležitostí pro rozvoj celého regionu. Plánování a koordinaci realizuje Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje. Článek HSR ÚK na téma „Voda jako výzva pro …

Více informací

III. Děčínský dialog o vodě

V úterý proběhl III. Děčínský dialog o vodě, jehož hlavním úkolem byla motivace veřejnosti pro zlepšení stavu vod v našem okolí.  Mezi pozvanými byla nejen HSR-ÚK, ale také komunální a političtí zástupci. K hlavnímu tématu „(ne)schopnost plochy ČR zadržovat a zpomalovat chod srážkové vody – z pohledu meziročních posunů“ mj. vystoupili Ing. Petr Bouška Ph.D. za Výzkumný …

Více informací

Voda v Ústeckém kraji – rekultivace a revitalizace

Jednání pracovní skupiny Rekultivace a revitalizace odborné platformy „Voda v Ústeckém kraji“ ustavené při HSR-ÚK proběhlo pod odbornou záštitou Ing. Petra Lence z Palivového kombinátu Ústí, s.p..  Zúčastnění diskutovali o současném stavu důlních vod, identifikaci rizik a možném využití těchto důlních vod. Již v minulosti vznikl projekt Ústeckého kraje VODAMIN II, díky němuž získáváme vysokou úroveň vstupních informací. …

Více informací

Jednání k platformě „Voda v Ústeckém kraji“ s tématem Průmysl a energetika

Další jednání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje k tématu „Voda“. Tentokrát z pohledu potřeb průmyslu a energetiky, který je na poměrně vysoké spotřebě vody závislý. HSR-ÚK se tématu „Voda jako strategická surovina Ústeckého kraje“ věnuje dlouhodobě. V dubnu tohoto roku zřídila platformu odborníků, kteří se pravidelně scházejí a formulují požadavky směrem k vládě. Další …

Více informací

Setkání pracovní skupiny „Vzdělávání, výzkum, vývoj“ platformy „Voda Ústeckém kraji“

Jednání pracovní skupiny se zúčastnili zástupci UJEP, Unipetrol Výzkumně vzdělávacího centra (UniCRE), Severočeských dolů, a.s., Městského úřadu v Litoměřicích, Magistrátu města Mostu, Scholy Humanitas, VÚHU, VŠB, Bílinské kyselky, SEVEN, OŽP Spolchemie a další. V rámci pracovní skupiny, pod odborným veden doc. J. Lederera z UniCRE, byla řešena následující témata: „Virtuální vodařská laboratoř“ v Ústeckém kraji Potenciál …

Více informací

HSR ÚK: Voda může být v budoucnu klíčovým bohatstvím kraje

12. 5. 2016, Most – Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje (HSR ÚK) se stala koordinátorem nově vznikající platformy „Voda v Ústeckém kraji“. Ta má za cíl definovat příležitosti a rizika Ústeckého kraje v oblasti vod a formulovat potřeby kraje v tomto kontextu. Členy platformy jsou vedle zástupců kraje a měst, také odborníci z vysokých škol, výzkumných organizací, …

Více informací