Setkání pracovní skupiny „Vzdělávání, výzkum, vývoj“ platformy „Voda Ústeckém kraji“

Jednání pracovní skupiny se zúčastnili zástupci UJEP, Unipetrol Výzkumně vzdělávacího centra (UniCRE), Severočeských dolů, a.s., Městského úřadu v Litoměřicích, Magistrátu města Mostu, Scholy Humanitas, VÚHU, VŠB, Bílinské kyselky, SEVEN, OŽP Spolchemie a další.

V rámci pracovní skupiny, pod odborným veden doc. J. Lederera z UniCRE, byla řešena následující témata:

  • „Virtuální vodařská laboratoř“ v Ústeckém kraji
  • Potenciál výzkumu problematiky vody v Ústeckém kraji
  • Vzdělávání v problematice „voda“ v Ústeckém kraji

Výsledkem tohoto jednání bylo zhodnocení zdrojů určených ke sledování a výzkumu vody v Ústeckém kraji, a to jak materiálních, technologických i lidských, a také apel na spolupráci na úrovni akademické a aplikační sféry, např. v oblasti zadávání a realizaci bakalářských, diplomových i dizertačních prací.

Na dalších setkáních této pracovní skupiny budou zmíněná témata i podněty dále rozpracovávány.