Zahájení programu „Nová perspektiva“ v Mostě-Chanově, Litvínově-Janově a v Kadani

Dnes byla v rámci projektu zahájena realizace poradenského programu „Nová perspektiva“ – od 5.9. do 16.9. budou tento 50ti-hodinový program absolvovat účastníci projektu v Mostě – Chanově, v Litvínově – Janově a v Kadani. Cílem programu je povzbudit jeho účastníky, posílit jejich sebevědomí a odpovědnost vůči sama sobě i okolí a ve výsledku tak podpořit jejich snahu pro získání pracovního uplatnění. Účastníkům programu i lektorům přejeme hodně štěstí!