Archiv rubriky: Vodíková platforma

Ohlédnutí za H2 fórem – Vodík na křižovatce: staneme se leaderem nebo promarníme svou příležitost?

Mezinárodní konference „H2 fórum 2022 – příležitost pro transformaci“, kterou uspořádal Ústecký kraj, pojmenovala nejen potenciál vodíku pro transformaci uhelných regionů, ale také bariéry, které rozvoji vodíkového hospodářství v České republice brání. ZDE – Videozáznamy a prezentace z obou dnů konference – ZDE „Vodík se stal součástí odpovědi na získání nezávislosti na ruském plynu a …

Více informací

Vodíková strategie Ústeckého kraje

V Ústeckém kraji má vodík svou tradici a zjevně i budoucnost. S cílem zachovat význam tohoto regionu coby energetického srdce České republiky i v rámci energetické tranzice vznikla Vodíková strategie Ústeckého kraje, jako první dokument tohoto druhu v České republice. Strategii schválila Krajská rada pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje a 6. 4. 2022 ji potvrdila i …

Více informací

Zmocněnec Spolkové republiky Německo pro zelený vodík navštívil Ústecký kraj

Ve druhém lednovém týdnu zavítal do České republiky na svou dvoudenní oficiální návštěvu zmocněnec Spolkové republiky Německo pro zelený vodík Stefan Kaufmann. V rámci návštěvy Ústeckého kraje jednal se strategickými partnery a seznámil se s plánem kraje i projekty, které vedou k jeho naplnění. V souvislosti s transformací uhelných regionů, ke kterým patří také Ústecký …

Více informací

V Ústeckém kraji mají obce zájem až o 33 autobusů na vodík

Až 33 autobusů a 50 zařízení komunální techniky s vodíkovým pohonem. Taková je aktuální poptávka obcí a měst v Ústeckém kraji do roku 2030 podle šetření, které provedly Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Inovační centrum Ústeckého kraje letos mezi únorem a dubnem v rámci činnosti Vodíkové platformy ÚK. V regionu se také plánují prozatím tři vodíkové plničky …

Více informací

Pracovní jednání ověření kapacity vodíkové mobility v území Ústeckého kraje

Ve středu 30. 9. 2020 proběhlo on-line jednání s městy, Ústeckým krajem, výzkumnými organizacemi, dopravními podniky, společnostmi – jakožto výrobci a distributory vodíku na téma OVĚŘENÍ KAPACITY VODÍKOVÉ MOBILITY V ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE. Děkujeme všem za prezentace, dotazy, diskuzi a myšlenky. Zúčastnění: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Ústecký kraj ÚJV Řež, a.s. UNIPETROL RPA, …

Více informací

Vodíková platforma se dnes sešla na UJEP

Velkým tématem byla čistá mobilita, kterou prezentovala Škoda Transportation , vodík jako palivo ve veřejné dopravě, ale také jako zdroj pro využití v domácnostech. Záměry výzkumu a vývoje v oblasti vodíku přednesla Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – UJEP. Podporu regionálním aktérům ze strany Ústeckého kraje a vyjednávání nových evropských dotací sdělil Martin Klika společně se zástupci Restartu Ústeckého …

Více informací

Budou u nás jezdit vlaky a auta na vodík? Vodíková mobilita je budoucností kraje

Ústecký kraj – V návaznosti na uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji zadal Ústecký kraj vypracování tzv. vodíkové studie, která má za cíl posoudit možnosti využití bezemisní vodíkové mobility a zpřístupnit informace všem potenciálním aktérům v rámci krajského využití vodíkové technologie. První část …

Více informací

Potenciál vodíku pro rozvoj Ústeckého kraje

Dne 20. 2. 2020 byl potenciál VODÍKU pro rozvoj Ústeckého kraje. Možnost využití čisté dopravy nebo energie nejen pro průmysl. Pokračující spolupráce firem, kraje, měst, univerzit, výzkumných organizací a dalších subjektů, a to: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s. Ústecký kraj Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – UJEP Inovační centrum Ústeckého …

Více informací

Vyhlášení výzvy „Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic“

Výzva č. 81 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic Podporované aktivity: Budování sítě veřejně přístupných vodíkových plnících stanic Oprávnění žadatelé: Vlastníci/provozovatelé dotčené infrastruktury s veřejným přístupem Maximální výše dotace: 60 milionů Kč Termíny pro podávání žádostí: od 20. 2. 2020 do 28. 5. 2020 Více informací: Výzva pro …

Více informací

Ústecký kraj sází na vodík

19. 11. 2019, Ústí nad Labem – Ústecký kraj společně s dalšími 17 významnými subjekty z řad municipalit, institucí, firem a výzkumných organizací podepsal 19. listopadu Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji. Cílem spolupráce je příprava a realizace aktivit podporujících komplexní využití vodíku v Ústeckém kraji, …

Více informací