Potenciál vodíku pro rozvoj Ústeckého kraje

Dne 20. 2. 2020 byl potenciál VODÍKU pro rozvoj Ústeckého kraje. Možnost využití čisté dopravy nebo energie nejen pro průmysl. Pokračující spolupráce firem, kraje, měst, univerzit, výzkumných organizací a dalších subjektů, a to:

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s.

Ústecký kraj

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – UJEP
Inovační centrum Ústeckého kraje – ICUK
Restart Ústeckého a Karlovarského kraje
Spolchemie – Spolek pro chemickou a hutní výrobu
Unipetrol
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Technologická agentura ČR
Skupina ČEZ
Chart Ferox, a.s.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
CHEMINVEST
Sev.en Energy
Air Products spol. s r. o.