Budou u nás jezdit vlaky a auta na vodík? Vodíková mobilita je budoucností kraje

Ústecký kraj – V návaznosti na uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji zadal Ústecký kraj vypracování tzv. vodíkové studie, která má za cíl posoudit možnosti využití bezemisní vodíkové mobility a zpřístupnit informace všem potenciálním aktérům v rámci krajského využití vodíkové technologie. První část studie má již kraj k dispozici, druhá by měla být hotová do konce července.

„V souvislosti s transformací Ústeckého kraje na nové a inovativní druhy průmyslu se využití vodíku v dopravě jeví jako ideální řešení. Jedná se o ekologický, čistý zdroj energie, kterého je díky chemickému průmyslu v kraji dostatek. Právě zde je příležitost pro budoucí rozvoj našeho kraje,“ řekl k záměru využití vodíku 1. náměstek Martin Klika.

Vodíkovou studii zpracovává pro Ústecký kraj ÚJV Řež za celkovou částku 400 tisíc korun. První etapa, kterou již kraj převzal, řeší v obecné rovině možnosti využití bezemisní vodíkové mobility v hromadné dopravě v rámci regionu a postup zavádění této technologie do praxe.

Výstupem druhé etapy pak bude vlastní studie proveditelnosti s již konkrétními návrhy (např. rozmístění stanic, využití vodíkových vozidel v komunálních službách ad.) včetně specifikací a ekonomického zhodnocení.

Na studii, se kterou se seznámí všichni signatáři vodíkového memoranda, naváže příprava postupu zavedení této technologie a navazující studie proveditelnosti pro již konkrétní zájemce o zapojení do vodíkového hospodářství v Ústeckém kraji.

Signatáři vodíkového memoranda jsou:

 • Ústecký kraj
 • INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE
 • Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s.
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • AIR PRODUCTS spol. s r.o.
 • Chart Ferox, a.s.
 • Linde Material Handling Česká republika s.r.o.
 • Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
 • UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • ÚJV Řež, a. s.
 • VODNÍ CESTY a.s.
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
 • Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – univerzitní centrum v Litvínově
 • Statutární město Ústí nad Labem
 • Statutární město Děčín
 • Statutární město Most
 • ČEZ, a.s.
 • DEVINN s. r. o.
 • CHEMINVEST s.r.o.
 • Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • Sev.en Energy AG

Zdroj: http://www.e-litomerice.cz/zpravy/zajimavosti/125758-budou-u-nas-jezdit-vlaky-a-auta-na-vodik-vodikova-mobilita-je-budoucnosti-kraje?fbclid=IwAR1KGRv_g5OeG8qS_EN-QMzlUeTekCo__TMcY5AfAZmac_7AWQvEFWmCeVQ