Novinky

Ani letos nesmí chybět vyhlášení soutěže „Cena hejtmana za společenskou odpovědnost“!

I letos Ústecký kraj, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Rada kvality České republiky vyhlašuje 8. ročník soutěže s názvem „Cena hejtmana za společenskou odpovědnost“. Cílem soutěže je ocenit organizace v Ústeckém kraji, které prokazují aktivní angažovanost v oblasti společenské ...
Více informací

SALDO – Zlatohlávek s.r.o. a jejich přístup k společenské odpovědnosti

SALDO – Zlatohlávek s.r.o. se snaží být aktivní a společensky odpovědní, proto přispívají sportovnímu klubu FK Dobroměřice, Nadaci FORHELP aj. Samozřejmostí je péče o zaměstnance, kdy probíhají pravidelná školení, týmové akce. Nabízena je možnost výuky angličtiny i pro členy rodiny ...
Více informací

Mezinárodní jazykový institut, s.r.o. se aktivně snaží o udržitelnou budoucnost

Mezinárodní jazykový institut, s.r.o. aktivně podporuje aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí, včetně iniciativ jako "Ukliďme Česko".  Zaměstnanci firmy přispívají pravidelně na organizace jako Dobrý anděl, Konto Bariéry a Lékaři bez hranic.  Institut poskytuje svým zaměstnancům možnost účastnit se online ...
Více informací

Blanka Kleinová (Bar Černý Anděl) a společenská odpovědnost

Bar Černý Anděl nabízí v Mostě služby pohostinství. Spolupracuje s městem Most, Hipodromem v Mostě a také s triathlonovým týmem Krušnomanem. Majitelé upřednostňují čerstvé suroviny od místních farmářů, aby podpořili lokální podnikání. Odborný a profesní růst zajišťují nabídkou různých druhů ...
Více informací

Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě – organizace s pevnými hodnotami a aktivním přístupem

K rozvoji života občanů v Ústeckém kraji přispívá Diakonie zejména hlavní činností – pomáhají posilovat kompetence lidí v nouzi, aby mohli zlepšit jejich situaci. Pro děti ze sociálně slabších rodin středisko pořádá mnoho akcí nad rámec hlavní činnosti – Dětský ...
Více informací

Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace – vzdělávání nejen dětí a reprezentace Ústeckého kraje nejen v České republice.

Mimo vzdělávání dětí v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru, pořádá ZUŠ Evy Randové také kurzy pro dospělé v hudebním a výtvarném oboru. ZUŠ aktivně přispívá k rozvoji života občanů regionu prostřednictvím různých projektů a aktivit.  Každoročně pořádá více než ...
Více informací

Český odborový svaz energetiků a jeho snaha o vylepšení kraje

Český odborový svaz energetiků (ČOSE) nejenže reprezentuje pracovníky energetického sektoru, ale také aktivně přispívá k rozvoji života občanů v Ústeckém kraji. ČOSE se věnuje tématu transformace české energetiky, především útlumu uhelné energetiky a dopadu těchto změn na zaměstnance a obyvatele ...
Více informací

Muzeum čs. opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, z.s. – 25 let oživování historie a péče o krajinu

Po téměř čtvrt století existence se muzeum "Na Kočičáku" stalo nedílnou součástí života občanů v kraji. Muzeum aktivně přispívá k rozvoji regionálního života a k obohacení kulturního dědictví České republiky prostřednictvím široké škály aktivit a projektů. Hlavním cílem muzea je ...
Více informací

Insion s.r.o. podporuje sportovní aktivity, vzdělávání a profesní růst mladých lidí

OHLÉDNUTÍ ZA 7. ROČNÍKEM CENY HEJTMANA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST: Firma Insion s.r.o. ve své komunitě aktivně přispívá k rozvoji a zlepšování života lidí. Podporuje nejen sportovní aktivity, ale i vzdělávání a profesní růst mladých lidí. Poskytuje finanční podporu a materiální ...
Více informací

Mondi Štětí a.s. dbá o zaměstnance, životní prostředí, kraj a své okolí

Mondi Štětí a.s., jako dominantní zaměstnavatel ve městě Štětí, aktivně přispívá k rozvoji regionu a podporuje místní komunity. Investuje do oprav infrastruktury (např. oprava hasičské zbrojnice), festivalů a dobrovolnických sborů (festival dechové hudby FEDO, oslava 150 let sboru dobrovolných hasičů), ...
Více informací

Zobravit všechny novinky