Novinky

HIT OFFICE s. r. o. – Vítěz 7. ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost v kategorii „Podnikatelské subjekty – do 250 zaměstnanců“

Společnost HIT OFFICE s. r. o. se stala absolutním vítězem v kategorii „PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – DO 250 ZAMĚSTNANCŮ“. Společnost dlouhodobě zkvalitňuje odpovědné chování nejen pro své kmenové zaměstnance, ale i pro zaměstnance chráněné dílny, kterou provozuje. Je nutné ocenit aktivity směřující k podpoře veřejných ...
Více informací

Město Jirkov – Vítěz 7. ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost v kategorii „Veřejný sektor – ostatní obec “

Kategorii „VEŘEJNÝ SEKTOR – OSTATNÍ OBCE“ vyhrálo město Jirkov, jehož jednou z priorit je ekologické chování, za což získalo již řadu ocenění. Město dlouhodobě podporuje činnost sportovních a volnočasových spolků či výjimečně talentované osoby do 18 let. Dále podporuje zapojení občanů do rozvoje obce, ...
Více informací

AGC Automotive Czech a.s.: inovace, vzdělávání a udržitelnost v průmyslu

Od roku 2015 AGC Automotive Czech a.s., ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací, spravuje Fond AGC Automotive Czech. Tento fond každoročně obdrží značné finanční prostředky, které jsou využívány na podporu aktivního života mladé generace a jejich perspektivní pracovní uplatnění. Cílené ...
Více informací

Air Products, spol. s r.o. investuje do lepší budoucnosti

Air Products, spol. s r.o. je globální lídr v poskytování průmyslových plynů a technologií, který klade velký důraz na společenskou odpovědnost. Firma integruje principy udržitelnosti do svého podnikání, aby podporovala rozvoj komunit, ve kterých působí, a přispívala k ochraně životního ...
Více informací

Společenská odpovědnost Městské správy sociálních služeb v Mostě

Městská správa sociálních služeb v Mostě  - příspěvková organizace (MSSS) se dlouhodobě angažuje v oblasti společenské odpovědnosti, kterou integruje do svých každodenních činností. Tato odpovědnost se projevuje ve čtyřech hlavních oblastech: regionální odpovědnost, sociální odpovědnost, ekonomická odpovědnost a environmentální odpovědnost. MSSS přispívá ...
Více informací

Panattoni Czech Republic Development s.r.o. je příkladem odpovědného a udržitelného podnikání

Společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o. je lídrem v oblasti průmyslového developmentu, což dokazuje svými úspěšnými projekty, jako je Panattoni Park Teplice South. Tento projekt představuje příklad úspěšné revitalizace brownfieldu s více než stoletou industriální historií. Na místě bývalých skláren ...
Více informací

SPOLCHEMIE: Podpora zdraví, životního prostředí a udržitelnosti v Ústeckém kraji

SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. se věnuje podpoře aktivit v Ústeckém kraji, které mají pozitivní dopad na fyzické a psychické zdraví obyvatel a ochranu životního prostředí. Prostřednictvím svých Minigrantů podporuje dětský a amatérský sport, ozdravné pobyty, ...
Více informací

Statutární město Most – Vítěz 7. ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost v kategorii „Veřejný sektor – obec s rozšířenou působností“

V kategorii „VEŘEJNÝ SEKTOR – OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“ zvítězilo Statutární město Most, které se pyšní svou profesionální a efektivní správou úkolů samosprávy i výkonem státní správy. Město se již několik let věnuje komunitnímu plánování sociálních a navazujících služeb, realizuje ...
Více informací

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – Vítěz 7. ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost v kategorii „Podnikatelské subjekty – nad 250 zaměstnanců“

V kategorii „PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – nad 250 zaměstnanců“ dominovala společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., jež v rámci hodnocení získala nejvíce bodů, a které patří poděkování nejen za kvalitní péči o své zaměstnance v rámci propracovaného systému nefinančních benefitů, ale i za podporu životního prostředí ...
Více informací

Společnost Chart Ferox, a.s. klade důraz na společenskou odpovědnost

Chart Ferox, a.s. je velmi aktivní v podpoře rozvoje života občanů v Ústeckém kraji. Přispívá k lepšímu životnímu prostředí, rozvoji vzdělání a spolupráci v rámci občanské společnosti, a to svým seriózním přístupem a širokou škálou aktivit. Jednou z hlavních aktivit je Fond Chart Ferox při ...
Více informací

Zobravit všechny novinky