AGC Automotive Czech a.s.: inovace, vzdělávání a udržitelnost v průmyslu

Od roku 2015 AGC Automotive Czech a.s., ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací, spravuje Fond AGC Automotive Czech. Tento fond každoročně obdrží značné finanční prostředky, které jsou využívány na podporu aktivního života mladé generace a jejich perspektivní pracovní uplatnění. Cílené finanční prostředky směřují především na rozvoj technických středních škol a dalších vzdělávacích institucí v Ústeckém regionu.

Společnost AGC Automotive Czech a.s. pravidelně zjišťuje spokojenost svých zaměstnanců prostřednictvím celofiremního průzkumu Engagement survey, který se koná jednou za tři roky. Do tohoto průzkumu jsou zapojeni všichni zaměstnanci AGC skupiny po celém světě, aby se vyjádřili k různým aspektům své práce a spokojenosti. Na základě výsledků průzkumu jsou připravovány konkrétní akce k zlepšení oblastí, které nebyly hodnoceny pozitivně, a všechny výsledky jsou komunikovány zaměstnancům.

AGC Automotive Czech a.s. nabízí širokou škálu nefinančních benefitů, které zahrnují Cafeteria systém, možnosti vzdělávání a rozvoje, benefity v oblasti volného času, partnerské výhody, HELPLINKA, FKSP, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 3 dny Sick Days, pružnou pracovní dobu, akce pro zaměstnance, lázeňskou péči a placené extra nepřítomnosti při různých životních událostech.

Společnost úzce spolupracuje se Střední školou AGC, která připravuje budoucí zaměstnance v oborech informační technologie, ekonomika a podnikání, elektrikář, mechanik elektrotechnik a podnikání. Pro účely odborného vzdělávání zaměstnanců AGC bylo zřízeno Středisko celoživotního vzdělávání, které poskytuje komplexní služby v oblasti vzdělávání nejen pro zaměstnance AGC, ale i pro další podnikatelské subjekty v regionu. Tato instituce také pořádá rekvalifikační kurzy pro úřady práce a další zaměstnavatele dle jejich konkrétních požadavků.

Od roku 2015 AGC Automotive Czech a.s. ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací organizuje soutěž TECHNOWIZZ, jejímž cílem je rozvoj technických středních škol v regionu a motivace studentů ke zdokonalování svých znalostí a praktických dovedností. Soutěž je určena pro studenty 2. a 3. ročníků středních a vyšších odborných škol, kteří studují obory strojní nebo elektrotechnické.

V současném konkurenčním světě je nezbytné neustále pracovat na zlepšování produktů. Vývojové centrum AGC v Belgii společně s AGC Automotive Czech a dalšími závody pracuje na vývoji a inovacích současných i nových produktů. Společnost byla za svou činnost mnohokrát oceněna, například titulem Exportér roku (2017, 2018, 2021) a AGC CEO Award 2020 za projekt TECHNOWIZZ a technický projekt PVB.

Od roku 2008 je AGC Automotive Czech a.s. zapojena do projektu „Zelená firma“, jehož cílem je sběr a ekologické odstranění elektroodpadu prostřednictvím neziskové akciové společnosti REMA systém. Společnost se také zaměřuje na efektivní využívání odpadů, a od roku 2014 žádné odpady neukládá na skládky. Investice do nové technologie na separaci brusných vod přinesla významné snížení množství odpadu a efektivnější využití cenných materiálů.