Archiv rubriky: Tiskové zprávy a média

TRANSFER TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ MŮŽE NASTARTOVAT PROCES ZMĚNY A PŘISPĚT K DLOUHODOBÉMU ROZVOJI A RŮSTU ÚSTECKÉHO KRAJE

Na 70 odborníků z regionu, centrálních orgánů a dalších institucí se sjelo do Ústí nad Labem, aby se zúčastnilo 8. Podnikatelského fóra Ústeckého kaje, které se zaměřilo na problematiku transferu technologií a znalostí. Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller uvedl: „Transfer technologií a znalostí není jen o předávání inovací z výzkumných institucí do průmyslu. Je to komplexní …

Více informací

Podnikatelé si zvolili vedení své Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje na další tři roky

Dne 6. 12. 2023 na Valné hromadě Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, z.s. proběhly volby do vnitřních orgánů včetně volby statutárních zástupců, předsedy a 1. místopředsedy. Novými statutárními zástupci jsou: Předseda: Ing. František Jochman, LL.M. (předseda Okresní hospodářské komory Louny) místopředseda: Richard Kirbs (člen představenstva Okresní hospodářské komory v Litoměřicích) Tato změna v čele komory přichází po třech letech vedení předsedy …

Více informací

Ocenění v rámci Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost jsou předána

26. 10. 2023 – Každoroční ocenění v rámci Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost jsou předána. Letošního 7. ročníku Ceny hejtmana, kterou na jaře 2023 vyhlásil Ústecký kraj ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje, z.s. a Radou kvality České republiky, se zúčastnilo na 40 subjektů. Zástupci podnikatelské sféry i veřejného sektoru se ucházeli o vítězství …

Více informací

Vítězové i účastníci šestého ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost byli oceněni

2. 12. 2022 – V prostorách Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Chomutově převzali ocenění vítězové a účastníci šestého ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost (CSR), kterou Ústecký kraj společně s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje (HSR ÚK) a Radou kvality České republiky vyhlásili letos v září. …

Více informací

Ohlédnutí za H2 fórem – Vodík na křižovatce: staneme se leaderem nebo promarníme svou příležitost?

Mezinárodní konference „H2 fórum 2022 – příležitost pro transformaci“, kterou uspořádal Ústecký kraj, pojmenovala nejen potenciál vodíku pro transformaci uhelných regionů, ale také bariéry, které rozvoji vodíkového hospodářství v České republice brání. ZDE – Videozáznamy a prezentace z obou dnů konference – ZDE „Vodík se stal součástí odpovědi na získání nezávislosti na ruském plynu a …

Více informací

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost vyhlášená i letos!

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje společně s Ústeckým krajem a Radou kvality ČR vyhlašuje šestý ročník soutěže Cena hejtmana za společenskou odpovědnost. Tři pilíře = tři oblasti, které naplňujete. Staráte se o své zaměstnance, uvědomujete si dopady své činnosti na přírodu, sledujete své ekonomické dopady na lokální i národní úrovni. A to vše navíc nad rámec svých povinností? Pak je …

Více informací

Vodíková strategie Ústeckého kraje

V Ústeckém kraji má vodík svou tradici a zjevně i budoucnost. S cílem zachovat význam tohoto regionu coby energetického srdce České republiky i v rámci energetické tranzice vznikla Vodíková strategie Ústeckého kraje, jako první dokument tohoto druhu v České republice. Strategii schválila Krajská rada pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje a 6. 4. 2022 ji potvrdila i …

Více informací

HSRÚ předala jednorázové stipendium studentovi UJEP za mimořádné studijní výsledky

Dne 17. 2. se na půdě kanceláře primátora města Ústí nad Labem uskutečnilo tradiční předávání stipendia Hospodářské a sociální rady Ústecka pro studenta místní univerzity. Předseda HSRÚ Ing. Radek Vonka předal finanční stipendium Bc. Jiřímu Škrábovi, studentovi prezenční formy magisterského studijního programu Energetika na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. V rámci bakalářské práce na téma Bioreaktor pro …

Více informací

Zmocněnec Spolkové republiky Německo pro zelený vodík navštívil Ústecký kraj

Ve druhém lednovém týdnu zavítal do České republiky na svou dvoudenní oficiální návštěvu zmocněnec Spolkové republiky Německo pro zelený vodík Stefan Kaufmann. V rámci návštěvy Ústeckého kraje jednal se strategickými partnery a seznámil se s plánem kraje i projekty, které vedou k jeho naplnění. V souvislosti s transformací uhelných regionů, ke kterým patří také Ústecký …

Více informací