Vítězové i účastníci šestého ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost byli oceněni

2. 12. 2022 – V prostorách Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Chomutově převzali ocenění vítězové a účastníci šestého ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost (CSR), kterou Ústecký kraj společně s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje (HSR ÚK) a Radou kvality České republiky vyhlásili letos v září. Do šestého ročníku soutěže se přihlásilo celkem 41 subjektů z řad malých a velkých podniků, obcí i dalších organizací veřejného sektoru. Ocenění bylo uděleno celkem v 7 kategoriích.

Společenská odpovědnost organizací (CSR) je definována jako kontinuální závazek chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku.

Kraj podporuje koncept společenské odpovědnosti, protože pomáhá rozvíjet region, měnit společenské klima a chránit životní prostředí. Proto se také rozhodl udělovat každoročně Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost, aby vyzdvihl práci všech, kteří věnují péči svému okolí nad rámec svých povinností,“ uvedla náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Lubomíra Mejstříková, která zastupovala hejtmana Jana Schillera z důvodu nemoci.
V závislosti na tomto konceptu byly oceněny organizace, které jsou dobrými zaměstnavateli, organizace, které podporují rozvojové aktivity v regionu a přispívají ke zlepšení image Ústeckého kraje a jeho životního prostředí.
V kategorii „VEŘEJNÝ SEKTOR – OBCE“ zvítězilo statutární město Chomutov. Vedle města Chomutov se do soutěže zapojila také města Litoměřice a Osek.
Nejvyšší počet bodů v kategorii „VEŘEJNÝ SEKTOR – OSTATNÍ DO 50 ZAMĚSTNANCŮ“ získala Sedmikráska Žatec, z. s. Dalšími oceněnými organizacemi v této kategorii byly: Dětská organizace Zálesák Most, z. s., Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě, Muzeum československého opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“, z. s., Nadační fond Veroniky Kašákové, Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o., Základní škola a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny.
Vítězem kategorie „VEŘEJNÝ SEKTOR – OSTATNÍ NAD 50 ZAMĚSTNANCŮ“ byla jednomyslně zvolena Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. Další zúčastněnou organizací v této kategorii byla Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade, Městská správa sociálních služeb v Mostě, p. o., Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o., Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, p. o., Základní umělecká škola Evy Randové Ústí nad Labem, p. o.
Kategorii „PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – nad 250 zaměstnanců“ dominovala společnost AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC Group. Do této kategorie se dále přihlásily následující podnikatelské subjekty: Aisan Industry Czech, s. r. o., CENTROPOL ENERGY, a. s., MALFINI, a. s., Mondi Štětí, a. s., O-I Czech Republic, a. s., Orkla Foods Česko a Slovensko, a. s., ORLEN Unipetrol RPA, s. r. o., Pierburg, s. r. o., SEKO AEROSPACE, a. s., SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., TRCZ, s. r. o.
Nejvyšší počet bodů v kategorii „PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – DO 250 ZAMĚSTNANCŮ“ obdržela společnost Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ. Mezi účastníky středních podniků se dále řadí: AIR PRODUCTS, spol. s r. o., CHEMINVEST, s. r. o., KONE Industrial – koncern, s. r. o., Lafarge Cement, a. s., Materialise, s. r. o., ORLEN UniCRE, a. s.
Na prvním místě v kategorii „PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – DO 50 ZAMĚSTNANCŮ“ se umístil Fotbalový klub Teplice.
V kategorii „PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – Mikropodnik“ zvítězil Bridge Academy CZ, s. r. o. Do této kategorie se přihlásily následující mikropodnikatelé: Bar Černý Anděl, Mezinárodní jazykový institut, s. r. o., SALDO-Zlatohlávek, s. r. o.
Zvláštní cena Rady pro hodnocení byla udělena za intenzivní spolupráci na území průmyslové zóny Severní Předlice nejen v oblasti společenské odpovědnosti třem firmám, a to Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ, s. r. o., KONE Industrial – koncern, s. r. o. a Materialise, s. r. o.
Regionální partneři podporují koncept společenské odpovědnosti, protože pomáhá rozvíjet region, měnit společenské klima a chránit životní prostředí. Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost bude i nadále udělována každoročně, aby mohla být oceněna práce všech, kteří věnují péči svému okolí nad rámec svých zákonných povinností.
Jsem ráda, že i v těžkých dobách jako byla například pandemie covid-19, firmy a organizace veřejného sektoru v našem regionu našly sílu a prostor realizovat společenskou odpovědnost. Jsou nebo by měly být bezesporu vzorem pro ostatní. O tom, že to dělají kvalitně, svědčí i mnoho národních či mezinárodních ocenění na tomto poli, které regionální organizace získávají. Zaslouží si  však uznání především našeho kraje a nejbližšího okolí. Proto mě těší, že účastí  41 subjektů v letošním ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je náš kraj regionem s největší účastí v této soutěži v rámci České republiky,“ dodala v závěru k důvodům oceňování Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.
Prezentace vítězů ke stažení zde.