2023

Usnesení ze 114. Předsednictva schválené Per rollam ve dnech 9. 2. 2023 – 16. 2. 2023

Usnesení z březnového Sněmu HSR-ÚK 2023 ze dne 7. 3. 2023, přílohy

Usnesení ze 115. Předsednictva realizovaného v hybridním formátu dne 17. 5. 2023, schválené Per rollam ve dnech 23. 5. 2023 – 29. 5. 2023, přílohy

Usnesení z červnového Sněmu HSR-ÚK 2023 ze dne 19. 6. 2023, přílohy

Usnesení ze 116. Předsednictva realizovaného prezenčně dne 19. 9. 2023, přílohy

Usnesení ze 117. Předsednictva realizovaného prezenčně dne 23. 11. 2023, přílohy