Ocenění v rámci Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost jsou předána

26. 10. 2023 – Každoroční ocenění v rámci Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost jsou předána. Letošního 7. ročníku Ceny hejtmana, kterou na jaře 2023 vyhlásil Ústecký kraj ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje, z.s. a Radou kvality České republiky, se zúčastnilo na 40 subjektů. Zástupci podnikatelské sféry i veřejného sektoru se ucházeli o vítězství v celkem sedmi kategoriích. Všichni zúčastnění si převzali z rukou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera ocenění za jejich dobrovolnou činnost, kterou vykonávají nad rámec zákonných povinností ve prospěch regionu, jeho obyvatel a životního prostředí.

Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování vůči svému okolí. Posláním Ceny za společenskou odpovědnost (dále jen CSR) je nejen poděkovat účastníkům soutěže za jejich přínos společnosti, ale i vyzdvihnout jejich pozitivní přístup ke svým zaměstnancům a ke svému okolí.

„Je mi ctí, že Ústecký kraj již sedmým rokem podporuje etické chování organizací, které přispívají k ekonomickému růstu a zároveň se zasazují o zlepšení kvality života svých zaměstnanců, jejich rodin, lokálních komunit a společnosti jako celku. Je potřeba ocenit práci všech, kteří věnují úsilí svému okolí, a to zvlášť v této nelehké době, kdy se společnost vypořádává s postcovidovými problémy, řeší energetickou krizi a současně stojí na prahu transformace regionu.“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Nejvyšší ocenění za odpovědné společenské chování si v letošním roce odnáší organizace, které nejen že mění společenské klima, přispívají k rozvoji regionu či ochraně životního prostředí, ale jejichž aktivity mají společný sekundární efekt, kterým je zlepšení image Ústeckého kraje.

V kategorii „PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – nad 250 zaměstnanců“ dominovala společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., jež v rámci hodnocení získala nejvíce bodů, a které patří poděkování nejen za kvalitní péči o své zaměstnance v rámci propracovaného systému nefinančních benefitů, ale i za podporu životního prostředí a aktivit vedoucí k podpoře okolní komunity. Dalšími oceněnými organizacemi v této kategorii byly: Adient Czech Republic, s.r.o., odštěpný závod Roudnice nad Labem; AGC Automotive Czech a.s.; Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.; Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o.; Chart Ferox, a.s.; MALFINI, a.s.; Mondi Štětí a. s.; SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost; TRCZ s.r.o.

 

Nejvyšší počet bodů v kategorii „PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – DO 250 ZAMĚSTNANCŮ“ obdržela společnost HIT OFFICE s. r. o., která dlouhodobě zkvalitňuje odpovědné chování nejen pro své kmenové zaměstnance, ale i pro zaměstnance chráněné dílny, kterou provozuje. Je nutné ocenit aktivity směřující k podpoře veřejných aktivit a podpoře kreativity dětí a žáků, kterým do škol a školek dodává papírový materiál z technologického odpadu pocházející z výroby. Do této kategorie se přihlásily následující podnikatelské subjekty: AIR PRODUCTS spol. s r.o.; Holcim (Česko), a. s.; CHEMINVEST s.r.o.; Materialise s.r.o.; Oiles Czech Manufacturing, s.r.o.; Panattoni Czech Republic Development s.r.o.

 

Na prvním místě v kategorii „PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY – DO 10 ZAMĚSTNANCŮ (MIKROPODNIKY)“ se umístila společnost Victory Media a.s. – Sanatorium Europa Teplice. Sanatorium jako nestátní zdravotní zařízení poskytuje lékařskou péči s okamžitou následnou realizací navazujících doporučených postupů léčby a medikace. Vyzdvihnout lze poskytovanou podporu zahraničním zaměstnancům a též aktivitu služby akutní registrace k dermatologickému vyšetření, kdy na základě zaslané fotografie lze po vyhodnocení rizika získat přednostní termín k vyšetření. Dalšími přihlášenými mikropodnikateli v této kategorii byli: Blanka Kleinová (Bar Černý anděl); Insion s.r.o.; Mezinárodní jazykový institut, s.r.o.; SALDO – Zlatohlávek s.r.o.; Svatební salon Delta.

V kategorii „VEŘEJNÝ SEKTOR – OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“ zvítězilo Statutární město Most,

jehož prioritou je profesionálně a efektivně zabezpečovat úkoly samosprávy i výkon státní správy. Město několik let komunitně plánuje sociální a na ně navazující služby, realizuje projekty a služby zaměřené na vyrovnávání sociálního znevýhodnění a na péči o seniory, zabývá se osobami a rodinami v krizi a prevencí sociálního vyloučení, pořádá volnočasové a prorodinné aktivity, akce pro děti a mládež. V této kategorii soutěžilo se Statutárním městem Most také Město Litoměřice.

Kategorii „VEŘEJNÝ SEKTOR – OSTATNÍ OBCE“ vyhrálo město Jirkov, jehož jednou z priorit je ekologické chování, za což získalo již řadu ocenění. Město dlouhodobě podporuje činnost sportovních a volnočasových spolků či výjimečně talentované osoby do 18 let. Dále podporuje zapojení občanů do rozvoje obce, např. tím, že občané mohou zajít „na kávu se starostkou“. Pro občany byly zřízeny veřejná ohniště a griloviště, po obci byly rozmístěny makety strážníků a na veřejná prostranství byly umístěny defibrilátory. V kategorii „ostatní obce“ se utkala také obec Málkov a Radovesice.

Vítězem kategorie „VEŘEJNÝ SEKTOR – OSTATNÍ NAD 50 ZAMĚSTNANCŮ“ byla jednomyslně zvolena Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, která nejen že organizuje celou řadu aktivit pro své klienty, ale otevírá brány léčebny i v průběhu roku v rámci různých slavností či kulturních a hudebních akcí. Provozuje Komunitní centrum, umožňuje stáže a exkurze školám a podporuje dobrovolnictví. Do pracovního života zapojuje tzv. peer pracovníky, což jsou lidé se zkušeností s duševním onemocněním. Do této kategorie se přihlásily následující organizace: Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace; Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem; Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace.

Nejvyšší počet bodů v kategorii „VEŘEJNÝ SEKTOR – OSTATNÍ DO 50 ZAMĚSTNANCŮ“ BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE, příspěvková organizace, která je nováčkem v soutěži. Ocenění získala za to, že se podílí na Programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v regionu, ale i za to, že nabízí řadu výukových a vzdělávacích programů pro všechny stupně škol i pro veřejnost. Též spolupracuje při začleňování osob do pracovního procesu a zajišťuje tematická školení pro ostatní zaměstnance veřejné správy a jimi zřízených organizací. V prostorách zahrady se pravidelně konají vernisáže. Dalšími oceněnými organizacemi v této kategorii byly: Bridge Academy, z.s.; Český odborový svaz energetiků; Dětská organizace Zálesák Most z.s.; Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě; Muzeum čs. opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, z.s.; Nadační fond Veroniky Kašákové; Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny.

V letošním roce byla udělena „Zvláštní cena Rady pro hodnocení, a to společnosti AIR PRODUCTS spol. s r. o., za enormní kladení důrazu na ochranu zdraví a životního prostředí pro společnost Air Products, spol. s r.o. Tato společnost dosáhla 9.000 dní bez nehody (i přes to, že realizuje velmi náročné provozy). Závody v Litvínově a Děčíně každoročně obhajují ocenění EIGA Awards Evropské asociace průmyslových plynů za bezpečnost a za více jak 200 tisíc hodin bez úrazu jsou nositeli Gold Two Stars Award.

 „Jsme rádi, že v kraji máme celou řadu organizací, které se chovají odpovědně a dávají tím příklad dobré praxe i ostatním subjektům ve svém okolí. Ústecký kraj má v soutěži dlouhodobě jednu z nejvyšších účastí v rámci celé České republiky a zástupci regionu jsou tradičně úspěšní i v národních soutěžích. Organizacím, které aktivně přispívají k rozvoji regionu a mohou být ostatním vzorem a inspirací děkujeme a vyjadřujeme naše uznání.“ komentovala v závěru Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, z.s.