Odborná projektová konference v Benátkách

Naši zástupci se v rámci projektu H2CE účastní konference v italských Benátkách, kde nejen tlumočí potřeby, ale také, ve spolupráci s dalšími partnery, komunikují kroky směrem k iniciaci a smysluplnému nastavení služeb středoevropské vodíkové sítě.
Projekt H2CE se zabývá potřebami evropské energetické transformace se zvláštním zaměřením na snadno replikovatelné modely energetického plánování na místní a regionální úrovni ve střední Evropě.
Projekt umožňuje zainteresovaným regionům koordinovat rozvoj vodíkové infrastruktury a integrovat řešení založená na zeleném vodíku do stávajících nástrojů územního a regionálního plánování.
V průběhu dnešního odpoledne měli kolegové možnost navštívit provozy společnosti SAPIO, která nyní investuje do více než 2 miliardového komplexního projektu zaměřujícího se na roční produkci 750 tun zeleného vodíku a jeho využití mj. ve veřejné hromadné dopravě.