TRANSFER TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ MŮŽE NASTARTOVAT PROCES ZMĚNY A PŘISPĚT K DLOUHODOBÉMU ROZVOJI A RŮSTU ÚSTECKÉHO KRAJE

Na 70 odborníků z regionu, centrálních orgánů a dalších institucí se sjelo do Ústí nad Labem, aby se zúčastnilo 8. Podnikatelského fóra Ústeckého kaje, které se zaměřilo na problematiku transferu technologií a znalostí.

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller uvedl: „Transfer technologií a znalostí není jen o předávání inovací z výzkumných institucí do průmyslu. Je to komplexní proces, který zahrnuje spolupráci mezi univerzitami, výzkumnými centry, podniky a veřejnou správou. I proto Ústecký kraj spolu s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje pořádá toto setkání.“ Partnery byly Inovační centrum Ústeckého kraje, v jehož prostorách konference proběhla, Technologická agentura ČR a platforma FORPOLIS – institut pro rozvoj společenství a sídel při FSE UJEP.

V rámci tohoto fóra byla diskutována témata novinek transferu technologií a znalostí, příprava návrhu Zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, příklady dobré praxe organizací z Ústeckého kraje i mimo něj a podpůrné nástroje možné pro transfer technologií a znalostí.

Iva Dvořáková, radní Ústeckého kraje pro podporu podnikání, inovací a transformace konstatovala, že transfer technologií a znalostí má i významný sociální rozměr, neboť přispívá ke zlepšení kvality života našich obyvatel, přináší nové příležitosti pro růst a prosperitu celého regionu. A to je to, co Ústecký kraj bezesporu potřebuje. Smutným faktem je, že do našeho regionu proudí nejméně prostředků na podporu vědy a výzkumu z celé ČR, což je nutné změnit. Je žádoucí, aby legislativa a nástroje respektovaly specifické potřeby našeho transformujícího se kraje.

Jsem ráda, že jsme se v dnešní den nepohybovali jen v rovině teorie, ale byly představeny konkrétní projekty a aktivity transferu technologií a znalostí. Ráda zmiňuji spolupráci Fakulty strojní ČVUT a ORLEN Unipetrol, udržitelnou dopravu v Národním parku České Švýcarsko nebo v Ústí nad Labem, kterou pomáhá realizovat pracoviště Děčín Fakulty dopravní ČVUT, či inspiraci v rámci projektu CirkTech Technoparku Kralupy VŠCHT a další. Věřím, že Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která dnes představila svou vizi v oblasti transferu technologií, ji naplní,“ dodala Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, z.s.

8. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje ukázalo, že Ústecký kraj je připraven příležitosti transferu technologií a znalostí využít. Zástupci regionu jednají o podpoře výzkumu a vývoje také z programu Operačního programu Spravedlivá transformace.