Společnost Chart Ferox, a.s. klade důraz na společenskou odpovědnost

Chart Ferox, a.s. je velmi aktivní v podpoře rozvoje života občanů v Ústeckém kraji. Přispívá k lepšímu životnímu prostředí, rozvoji vzdělání a spolupráci v rámci občanské společnosti, a to svým seriózním přístupem a širokou škálou aktivit. Jednou z hlavních aktivit je Fond Chart Ferox při Ústecké komunitní nadaci, který poskytuje finanční podporu neziskovým aktivitám zaměstnanců. Pomáhají jim tak rozvíjet jejich zájmy v místech, kde žijí. Prostřednictvím fondu a jejich zaměstnanců tak přispívají k lepšímu životu v ÚK mimo jiné i proto, že drtivá většina jejich zaměstnanců z tohoto kraje pochází. V roce 2022 se také firma zapojila do pomoci při likvidaci nejrozsáhlejšího požáru v dějinách České republiky. Společnost poskytla finanční a materiální podporu hasičům, kteří bojovali s plameny a chránili životy a majetek obyvatel kraje. Dále také projekt Spirála slouží na podporu zlepšování mnoha oblastí fungování firmy. Podnět na zlepšení může podat jakýkoli zaměstnanec firmy, a to elektronicky přes aplikaci nebo papírovou formou. V rámci projektu Spirála se od roku 2022 speciálně zaměřují na energetické úspory. Zaměstnanci mohou využít aplikaci ve svém mobilu, která jim pomůže identifikovat a sledovat možnosti úspor energie. V rámci firmy funguje také skupina Talents Chart Ferox 2023, která se skládá z talentovaných zaměstnanců, kteří pracují na důležitých projektech společnosti, jejich úsilím přispívají k inovacím a růstu společnosti.

Jedním z klíčových aspektů úspěchu firmy Chart Ferox je spokojenost jejich zaměstnanců. Aby bylo zajištěno, že jsou pracovní podmínky pro zaměstnance podmínky optimální, jsou prováděny pravidelné průzkumy spokojenosti. Svým zaměstnancům firma poskytuje širokou škálu nefinančních benefitů – např. zvýhodněné masáže, příspěvek na očkování proti chřipce, pravidelně organizují badmintonový turnaj, permanentky do divadla, zájezdy na divadelní představení a kulturní akce, jazykové kurzy, zvýhodněné vstupy do bazénu, na badminton či squash, káva zdarma na vybraných místech, firmou dotované závodní stravování, 1 týden dovolené navíc, sleva na nákup vozidla, slevy na stavebniny a na nákupy Alza.cz, bezplatná právní poradna a poradna v případě finanční tísně atd. Jako firma tradičně a dlouhodobě udržuje dobré vztahy s jejími bývalými zaměstnanci, ať již ve starobním či invalidním důchodu, ale také se zaměstnanci, kteří jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené. Společnost pravidelně investuje do výrobního zařízení a pomůcek pro zvýšení bezpečnosti ve výrobě, tak aby byly jejich pracovní procesy nejen efektivní, ale také bezpečné.

Firma se stala zakládajícím členem Vodíkové platformy ÚK. V současné době se již podílí na několika projektech zaměřených na využití zkapalněného vodíku, kde dodávají technologie pro skladování. Ve vývoji je také čerpací stanice pro zkapalněný vodík. Společnost byla dvakrát oceněna titulem Inovační firma Ústeckého kraje. Firma vlastní fotovoltaickou elektrárnu, která jim umožní částečně pokrýt jejich energetickou spotřebu z obnovitelných zdrojů, a to až 10 procent celkové spotřeby elektřiny. Dále provozují dvě vlastní čističky odpadních vod, což společnosti umožní zpracovávat a recyklovat vodu používanou v jejich provozech. Společnost je součástí globální skupiny Chart, která pravidelně publikuje globální zprávu ESG (environmentální, sociální a správní aspekty), která poskytuje transparentní informace o jejím přístupu k udržitelnosti a snaze minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Globální závazek skupiny Chart je snížit emise skleníkových plynů o 50 % do roku 2030 a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

Společnost Chart Ferox klade důraz na společenskou odpovědnost z vnitřního přesvědčení o důležitosti udržitelnosti, které je v souladu s jejími hodnotami a směrováním. Motivuje je to nejen hovořit o změnách, ale také aktivně přispívat ke zlepšení životního prostředí a společnosti jako celku.