V MALFINI, a.s. je na prvním místě vždy člověk!

Společnost MALFINI, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem rozvíjí své podnikatelské aktivity nejen v celém regionu České republiky, ale také ve více než 35 zemích Evropy a Asie. Vedení i akcionáři si jsou vědomi nutnosti podpory regionu, kde má společnost své kořeny. Proto kladou důraz na podnikatelské aktivity s vyšší přidanou hodnotou a využívají sofistikovaných nástrojů a technologií k posílení kvalifikace pracovní síly.

V rámci Ústeckého kraje firma podporuje místní instituce a akce, například dlouhodobou finanční pomoc onkologickému oddělení Masarykovy nemocnice. Dlouhodobě také spolupracují s místní pobočkou Tyflocentra a každoročně poskytují materiálovou podporu akci pro hendikepované „Za ruce“. Prostřednictvím projektu „MALFINI pomáhá“ se zaměstnanci podílejí na identifikaci lidí, kteří potřebují pomoc. Společnost také pomáhá s organizací při akci Ukliďme Česko a aktivně se na ní podílí. Také spolupracují s organizací ICUK a je hrdé na součinnost s Univerzitou J. E. Purkyně. Díky podpoře a spolupráci firmy ve formě pedagogické činnosti získala zdejší katedra informatiky akreditaci studijního programu aplikovaná informatika v prezenční i kombinované formě studia, což výrazně přispívá ke zvyšování prestiže a k pozitivní prezentaci Univerzity i celého Ústeckého kraje.

MALFINI si cení svých zaměstnanců a poskytuje jim širokou škálu nefinančních benefitů, např. Multi Pass Sodexo karta – příspěvek na stravu, odměna za věrnost, jídelna s drobným prodejem pro zaměstnance, dovoz jídla a automat pro skladové operátory, týden dovolené nad rámec zákona, nápoje a čerstvé ovoce zdarma, ochranné nápoje pro skladové operátory, pojištění zaměstnanecké odpovědnosti, příměstské tábory pro děti zaměstnanců, zaměstnanecký telefonní tarif, jazykové kurzy, zvýhodněný osobní účet u Komerční banky atd. Své zaměstnance zapojuje do rozhodovacích procesů a respektuje jejich potřeby a názory.

Na konci roku 2022 se firma připojila k Evropské Chartě diverzity a nyní připravuje postup, jak tuto iniciativu integrovat do svého interního fungování. Firma aktivně využívá schopností a zkušeností všech věkových kategorií svých zaměstnanců. V týmu MALFINI pracuje 360 lidí z deseti různých zemí Evropy a Asie, přičemž se dbá na respektování různých kultur, ve kterých firma podniká. Průměrný věk zaměstnanců je 38 let, přičemž dvě třetiny tvoří ženy. Součástí personálních politik jsou flexibilní pracovní doby a dohody o práci mimo standardní pracovní poměr, jako je například DPP A DPČ.

MALFINI uplatňujete odpovědný přístup ke svým zákazníkům tím, že jim nabízí férové obchodní podmínky, transparentní komunikaci, odpovědný výběr obchodních partnerů, podporu odpovědného chování.

Společnost je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti a dbá na férové obchodní podmínky, transparentní komunikaci a odpovědný výběr obchodních partnerů. Je členem klubu protikorupční instituce Transparency International a soustředí se na udržitelnou výrobu a snižování své uhlíkové stopy.

Společnost pečlivě sleduje svou uhlíkovou stopu a aktivně podniká kroky k její redukci. Stanovila si ambiciózní cíl dosáhnout neutrální uhlíkové stopy do roku 2030 v oblastech SCOPE 1 a 2, což zahrnuje jak přímé emise z podnikání, tak nepřímé emise z energie. MALFINI se rovněž angažuje v projektu Zelená firma, kde se zaměřuje na minimalizaci a třídění odpadu včetně elektronického odpadu pro své zaměstnance. Firma striktně dbá a zlepšuje své postupy nakládání s odpady, přičemž většina z nich je recyklována, což představuje až 90 % celkového množství. V průběhu roku 2022 firma iniciovala projekt Udržitelné balení, který je v souladu s globálními cíli udržitelnosti. V oblasti udržitelnosti došlo také ke změně palivových karet pro firemní vozový park, což přispělo k redukci emisí CO2.

Od roku 2018 až získala firma mnoho ocenění např:

(2018) – 2. místo Firma roku a vítěz v kategorii Odpovědná firma roku ÚK, jako jediná s dvojnásobným oceněním ovládla společnost regionální kolo prestižní celostátní soutěže. Celostátní Ocenění LOG-IN v kategorii Fachman roku 2018 pro ředitele logistiky.

(2019) – 2. místo v soutěži o cenu Impuls Logistika za II.etapu technologicky vyspělého logistického centra Ostrava Business Park, 3. místo v soutěži Diamanty českého byznysu hodnotící nejúspěšnější podnikatelské subjekty v jednotlivých krajích podle jejich ekonomických výstupů.

(2020) – 1. místo v kategorii Odpovědná firma roku ÚK, 1. místo v soutěži LOG-IN, kategorie Projektová inovace roku, 1. místo v kategorii Eco-Eco soutěže Impuls Logistika za hybridní fotovoltaický systém v logistickém centru Ostrava, 2. místo v projektové kategorii BpS TOP Odpovědná firma v životním prostředí 2020 získala MALFINI v soutěži Byznys pro společnost TOP Odpovědná firma 2020 za environmentální přístup.

(2021) – finalista krajského kola ÚK Firma roku, 2. místo v soutěži Národní cena ČR za společenskou odpovědnost včetně tříhvězdičkového mezinárodního certifikátu EFQM „Committed to Sustainability.

(2022) – finalista soutěže Gentlemanská firma roku, Cena prezídia České marketingové společnosti (ČMS) v soutěži Marketér roku.

„Přestože je firma jako právní subjekt založena za účelem tvorby zisku, na prvním místě je v MALFINI vždy člověk. A to ať už se jedná o zaměstnance a jejich loajalitu, tak o zákazníky i dodavatele, kteří s ohledem na dobré služby i spolupráci s firmou opakovaně spolupracují a v neposlední řadě i o stakeholdery, kteří jsou její neodmyslitelnou součástí. Právě spokojenost lidí klade MALFINI na přední místo ve svém odpovědném podnikání. A toto vše je ve vzájemné symbióze jednoznačnou motivací celého kolektivu v oblasti společenské odpovědnosti, počínaje akcionáři a konče zaměstnancem na nejnižší pracovní pozici.“