Holcim (Česko), a.s.: „Stavíme svět, který respektuje přírodu a přispívá k prosperitě obyvatel naší planety. Tvoříme lepší budoucnost pro společnost a planetu.“

Společnost Holcim (Česko), a.s. není jen průmyslovým lídrem, ale i velmi úspěšnou firmou na poli společenské odpovědnosti a udržitelném rozvoji. Jejich filozofie spočívá ve spolupráci s místními komunitami a aktivním zapojení do projektů, které přinášejí prospěch lidem, přírodě a regionu.

Jedním z klíčových pilířů jejich angažovanosti jsou ekologické, sociální, vzdělávací a kulturní projekty. Holcim aktivně podporuje regionální centra a projekty, jako je například rodinné centrum Mozaika v Lovosicích, které se zaměřuje na podporu rodičovství a rozvoje potenciálu dětí. Podpora vzdělávacích iniciativ zahrnuje nejen finanční příspěvky na provozní náklady, ale i spolupráci s organizacemi jako Česká společnost ornitologická na ochranu biodiverzity. Dále probíhá dlouhodobá podpora projektů na ochranu sýčka obecného, a mnoho dalšího.

Kromě toho společnost poskytuje finanční podporu pro kulturní události, jako je Hudební setkání – festival propojující klasickou hudbu, mluvené slovo a speciální prostředí. Jejich snaha o posilování komunit zahrnuje také finanční pomoc pro rozvoj infrastruktury v okolních obcích, což umožňuje výsadbu nových stromů, výstavbu dopravních hřišť nebo rekonstrukci sociálního bydlení.

Dalším klíčovým aspektem jejich společenské odpovědnosti je angažovanost zaměstnanců. Holcim dává svým zaměstnancům příležitost podílet se na zlepšování firemních procesů prostřednictvím soutěže „Dobré nápady“. Vedle tradičních benefitů poskytuje zaměstnancům širokou škálu výhod, jako je zdravotní péče, kultura, sport, vzdělávání a rekreační aktivity. Nově se zaměřuje na podporu flexibility pracovní doby a místa výkonu práce, aby lépe vyhovovala potřebám zaměstnanců a jejich vyrovnání pracovního a osobního života.

V oblasti obchodních praktik společnost uplatňuje transparentní a spravedlivé procesy výběru dodavatelů a vyjednávání. Všechny jejich produkty jsou řízeny certifikáty a standardy zajišťujícími kvalitu a bezpečnost.

Společnost se neustále snaží být předním lídrem v oblasti udržitelného rozvoje. Jejich vize směřuje k zelené výstavbě, snižování emisí CO2 a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Investice do moderních technologií a alternativních paliv jsou klíčovými prvky, které jim umožňují dosahovat těchto cílů a posunovat se směrem k udržitelné budoucnosti.