Tiskové zprávy a média

Unipetrol RPA jako jeden z účastníků soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost

Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT. Unipetrol RPA Unipetrol RPA je předním českým producentem v oblasti rafinérských, petrochemických a agrochemických surovin, odtud zkratka RPA. Společnost na trh dodává především motorová paliva, topné oleje, asfalty, zkapalněné …

Více informací

I LETOS JSME OCEŇOVALI V RÁMCI SOUTĚŽE 3. ROČNÍKU CENY ÚSTECKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST!

Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT. Nejvyšší ocenění v kategorii podnikatelský sektor nad 1000 zaměstnanců získala společnost AGC FLAT GLASS CZECH a.s., člen AGC Group a její dceřinné společnosti jsou součástí celosvětového koncernu AGC Group. AGC …

Více informací

Během tohoto týdne se uskutečnil Výkonný výbor Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

Program: Kontrola plnění usnesení Problematika těžby lithia v Ústeckém kraji Harmonogram Předsednictva a Výkonného výboru na rok 2018 Harmonogram Akčního plánu Hospodářské restrukturalizace Výstupy ze Sociálního fóra Ústeckého kraje 2017 Příprava Předsednictva HSR-ÚK K problematice těžby lithia v Ústeckém kraji byla na Ministerstvu průmyslu a obchodu vytvořena mezirezortní skupina k tomuto účelu. Naše předsedkyně Gabriela Nekolová byla v této skupině …

Více informací

Jako krajská tripartita společenskou odpovědnost rozhodně podporujeme!

Jak ji realizovat lépe a více a mnoho dalších témat zaznělo dnes na Národní konferenci Společenské odpovědnosti. Konferenci zahájil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová. Velká část konference byla pracovně-diskusní v rámci dvou workshopů: dialog zainteresovaných stran či sociální podnikání. Jako krajská tripartita společenskou odpovědnost rozhodně podporujeme!

Více informací

V projektu TRANS3Net proběhl workshop věnovaný problematice strategie činnosti česko-německo-polské sítě pro podporu rozvoje transferu inovací

V polské Vratislavi se dne 10.10.2017 v rámci realizace projektu TRANS3Net uskutečnil workshop věnovaný problematice strategie činnosti česko-německo-polské sítě pro podporu rozvoje transferu inovací v tomto trinárodním regionu. Cílem workshopu byla především diskuse podnětů pro konečné nastavení obsahu strategie, které byly získány z úrovně významných stakeholderů z České republiky, Německa a Polska. Za Hospodářskou a sociální radu Ústeckého kraje …

Více informací

ZÁVĚRY Z 1. ROČNÍKU SOCIÁLNÍHO FÓRA ÚSTECKÉHO KRAJE

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje ve spolupráci s Ústeckým krajem uspořádaly první ročník odborné konference Sociální fórum Ústeckého kraje. „Smyslem této akce bylo vyvolání diskuze mezi odbornou veřejností a vyzvat k řešení specifických problémů tohoto kraje,“ podotkla Gabriela Nekolová. Témata: Problematika zaměstnanosti a její specifika v Ústeckém kraji Exekuce a zadluženost v regionu a jejich vliv na …

Více informací

Ústecký kraj společně s Hospodářskou a sociální radou Ústecko kraje a pod záštitou Rady kvality ČR vyhlásili výsledky 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Snaží se tak ocenit subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají k nim. …

Více informací

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje podporuje budoucí těžbu lithia, včetně jeho zpracování, a to pokud možno v blízkém okolí ložiska

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček podepsal dnes se společností European Metals Holdings Ltd. Memorandum o porozumění, které se týká spolupráce v oblasti těžby a zpracování lithia v České republice. Memorandum vyjadřuje společnou vůli obou stran, aby v budoucnu získávané lithium z ložiska Cínovec bylo dále upravováno a zpracováváno do maximálně možné finální podoby na českém území ku prospěchu …

Více informací

Krajská tripartita jednala o těžbě lithia v Ústeckém kraji

20. 9. 2017 Most – Potenciál těžby lithia na včerejší jednání prodiskutovala také Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje v čele s předsedkyní Gabrielou Nekolovou. „Je to záležitost, která vyvolává mnoho otázek i spekulací, přitom skutečně může mít pro rozvoj Ústeckého kraje obrovský význam.  Má přesah jak do zaměstnanosti, tak do oblasti výzkumu a vývoje včetně příchodu …

Více informací