V Chomutově proběhl již 4. ročník veletrhu Krušnohorský Byznys Day

Ve čtvrtek 24.10.2019 uspořádala Okresní hospodářská komora v Chomutově již 4. ročník veletrhu obchodních příležitostí Krušnohorský Byznys Day. Akce se uskutečnila pod záštitou primátora Statutárního města Chomutova JUDr. Marka Hrabáče a za podpory Ústeckého kraje a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Partnerem veletrhu byly Hospodářská a sociální rada Chomutovska z.s., Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Agentura CzechTrade, Inovační centrum Ústeckého kraje, Industrie- und Handelskammer Chemnitz, PULS investiční s.r.o., Agentura pro podnikání a inovace, BPS – Byznys pro společnost z.s., Charta Diverzity, Kultura a sport Chomutov s.r.o., Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH.
Nedílnou součástí veletrhu byly odborné přednášky pro vystavovatele a žáky středních škol, které byly v letošním roce zaměřené na obchodování v arabských zemích. Michaela Holá z Industrie- und Handelskammer Chemnitz se věnovala hospodářské spolupráci Saska s Českou republikou při IHK Chemnitz, Konstantin Kotzas představil program EZ-Scout, Ing. Neklan Coufal z Agentury CzechTrade se zaměřil na obchod s arabským poloostrovem Omán, SAE, Katar, Saudská Arábie.
Tento ročník překonal loňský, velice vysoký počet vystavovatelů. Veletrhu se zúčastnilo 52 vystavovatelů z oborů strojírenství, automotive, stavebnictví, výroby, truhlářství, elektrotechniky, logistiky, lisování, montáže strojů a zařízení, obrábění a dalších, jedná se o 25 % nárůst vystavovatelů.
Narůstající zájem o účast vystavovatelů z české a z německé strany Krušnohoří potvrzuje, že veletrh, který je v Ústeckém kraji v této formě ojedinělý, získává na oblíbenosti. V letošním roce se zúčastnilo čtyřikrát více německých firem než v roce minulém.
Zástupci společností využili účasti na veletrhu k získání nových kontaktů, navázání spolupráce a komunikaci s potencionálními přeshraničními obchodními partnery.
Pořadatelé si dovolují tímto poděkovat všem partnerům akce, vystavovatelům a návštěvníkům za spolupráci a těší se na setkání nejen při dalším ročníku veletrhu Krušnohorský Byznys Day.