Může být uhlí nahrazeno vodíkem?

Ústecký kraj jako tradičně uhelný region a dlouhodobý tahoun české energetiky hledá nové směry svého rozvoje. Na 30 partnerů dané oblasti proto diskutovalo další spolupráci při využití vodíku.

 „Díky tradici chemické výroby v regionu a díky zapojení odborníků z ústecké univerzity má Ústecký kraj obrovský potenciál pro výrobu, skladování a využití vodíku jako zdroje čisté energie,“ říká 1. náměstek hejtmana Martin Klika.

 Jednání na toto téma byla zahájena již v roce 2018 pod záštitou Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje (HSR-ÚK) v úzké spolupráci s krajskou samosprávou a Inovačním centrem Ústeckého kraje. Aktuálně je připraveno Memorandum všech zainteresovaných subjektů s jasným společným cílem – rozvoj komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie.

 Smyslem unikátní spolupráce desítek partnerů je zrealizovat vzájemně provázané aktivity a projekty, které z Ústeckého kraje vytvoří centrum rozvoje vodíkové ekonomiky. Počítá se také s podporou vládního programu RE:START, který slouží právě k transformaci strukturálně postižených/uhelných regionů. Právě v rámci RE:STARTU je aktuálně vyhlášena výzva na podporu čisté mobility, z níž mohou být pořízeny i vodíkové autobusy. V nejbližších dnech bude vyhlášena také veřejná soutěž na podporu výzkumu v oblasti energetiky. Na jednání dnes proto nechyběli zástupci Ústeckého kraje, vysokých škol, měst, významných regionálních firem, ale také Ministerstva pro místní rozvoj.

 „Kvalita ovzduší a zajištění čistých zdrojů energie je důležitým tématem spojeným s územím strukturálně postižených/uhelných regionů. Je proto logickou součástí programu RE:START. Ještě v tomto roce rozdělí Ministerstvo pro místní rozvoj právě v rámci programu RE:START pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj téměř dvě miliardy korun na nákup nízkoemisních vozů veřejné dopravy, tedy i těch s vodíkovým pohonem. Potenciál využití vodíku je ale mnohem širší a patří mezi strategické projekty restrukturalizace, které byly představeny i při nedávné návštěvě Evropské komise v regionu. I nadále budeme zajišťovat dotační zdroje na rozvoj čisté energie, vznik silného partnerství regionálních aktérů vítáme“, říká Gabriela Nekolová, národní manažerka programu RE:START.

 Záměr je z pohledu ČR unikátní v tom, že v rámci jednoho kraje nabízí celkový uzavřený okruh od využití především již v kraji existujících výrobních kapacit vodíku, přes jeho zpracování, distribuci, vybudování plnících stanic až po rozvoj v rámci bezemisní dopravy ale i v dalších odvětvích. Neoddělitelnou součástí je kapitál výzkumných a vzdělávacích kapacit místních vysokých škol a výzkumných center.

 V čem spočívá potenciál kraje, který již zaujal i německé partnery či Českou vodíkovou technologickou platformu?

o   Existují zde výrobní kapacity vodíku využívající několika různých technologií (společnosti UNIPETROL, a.s. a společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost).

o   Existují zde výrobní kapacity technologií umožňující skladování a distribuci stlačených plynů vč. kapacit umožňující plnění stlačeného plynu do odpovídajících zásobníků a tlakových nádob (společnost Chart Ferox, a.s., ale i další – např. společnost AIR PRODUCTS spol. s r.o.)

o   Působí zde firmy mající kapacity na vybudování a provozování plnících stanic (např. společnost AIR PRODUCTS spol. s r.o.)

o   Své aktivity zde rozvíjí tzv. „Vodíková platforma“ při HSR-ÚK, která sdružuje a umožňuje setkávání klíčových subjektů hrajících významnou roli při rozvoji vodíkové elektromobility a vodíkové ekonomiky – od výrobců tlakových nádob, výrobců vodíků, firem mající kapacity na budování plnících stanic, přes dopravní podniky, zástupce regionální samosprávy a další.

o   Jako v jednom z prvních regionů České republiky zde bude rozvíjena síť plnících stanic, které bude navíc možné použít nejen pro účely vozidel hromadné dopravy, ale i pro další vodíková auta (společnosti UNIPETROL, a.s.).

o   V rámci rozvoje nízkouhlíkové / bezuhlíkové ekonomiky se v Ústeckém kraji připravují k realizaci projekty na provoz autobusů MHD na vodíkový pohon, rozvoj vodíkového vytápění, využití vodíku obecně jako zdroje energie a další (např. Dopravní podnik města Ústí nad Labem).

o   Fakulta strojního inženýrství UJEP připravuje k realizaci rozsáhlý projekt zaměřený mj. i na problematiku co nejefektivnějšího uskladňování vodíku (např. formou využití neželezitých kovů), předpokládá se spolupráce s ČVUT – Fakulta dopravní (pracoviště Děčín) i s VŠCHT (pracoviště Litvínov).