V ÚSTECKÉM KRAJI EXISTUJE UNIKÁTNÍ PARTNERSTVÍ PRO VYUŽITÍ VODÍKU

Ústecký kraj byl a je energetické srdce ČR
Rozvoj komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie je společný cíl
Jsme u vzniku silného partnerstvi

Inovační centrum Ústeckého kraje – ICUK
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s.
Unipetrol
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – UJEP
Ústecký kraj
Ústí město nad Labem
České vysoké učení technické v Praze
Chart Ferox, a.s.
A další