Rozvoj Ústeckého kraje v kontextu mezinárodní spolupráce

Ústecký kraj už svou polohou na hranici s Německem a blízkostí dvou mezinárodních letišť vybízí k přeshraniční a mezinárodní spolupráci. Díky šikovným lidem je pak partnerem i pro vzdálenější země a kontinenty. Historie, tradice, příroda i industrializace pak láká turisty, jak tuzemské, tak zahraniční. To je jen stručný výčet, proč je Ústecký kraj zajímavým místem pro život, návštěvu i spolupráci, která nezná hranice.

A právě oblast mezinárodní spolupráce je letošním tématem již 5. ročníku Podnikatelského fóra Ústeckého kraje, které tradičně pořádá Ústecký kraj spolu s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje. Fórum bude realizováno ve dnech 17. a 18. června 2019 v prostorách Hradu Litoměřice. Záštitu nad konáním této akce převzal ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Spolu s desítkami místních podnikatelů, zástupců samospráv, škol či rozvojových organizací přijedou diskutovat také zástupci Německa, Slovenska i Polska. Hostitelem bude již tradičně hejtman Oldřich bubeníček a předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Gabriela Nekolová.

Pane hejtmane, co letošní Podnikatelské fórum nabídne účastníkům?

Kvalitní a věcnou diskuzi s velkým spektrem zajímavých lidí, kteří mohou ovlivnit budoucnost našeho regionu nebo se jimi můžeme inspirovat. Jsem velmi rád, že i letos přijaly naše pozvání desítky hostů včetně zástupců ministerstev a dalších státních institucí.

V našem kraji je nutné rozvíjet podmínky pro podnikání. Některé tradiční obory postupně projdou přeměnou a my vedle nich potřebujeme rozvíjet i nové směry. Vždy mne velmi mrzí, když slýchám o Ústeckém kraji přirovnání s měsíční krajinou bez budoucnosti. Jsem patriotem našeho regionu a dobře vím, že se mnohé věci již podařily. Máme tu obrovský potenciál, který musíme využít. Jednou z možností, jak k tomu přispět je propojovat lidi, kteří mají nápady, ale také odhodlání něco konkrétního udělat. A to se myslím na Podnikatelském fóru už několik let daří.

Jak konkrétně Ústecký kraj mezinárodní spolupráci podporuje, jsme se zeptali 1. náměstka hejtmana Martina Kliky.

Ústecký kraj působí na tomto poli hned ve dvou rovinách, jako partner při jednání se zahraničními investory, kteří mají zájem do našeho přinést své podniky. A také jako administrátor mezinárodních projektů z Evropských fondů. Zde jsme aktuálně nejúspěšnějším českým regionem při získávání i následné realizaci v této oblasti. Je pro nás v tomto směru důležité sdílení informací, a to nejen směrem od nás, ale také ven. „Best practices“ v praxi neboli osvědčené postupy fungují. Jde zde také o motivaci učit se například i cizí jazyk pro lepší porozumění praktických dovedností, ale i o rozvíjení mezinárodní sítě včetně té na diplomatické úrovni v regionech. V současné době máme v realizaci pět projektů, jedním z nich je například SIE, kde jde ve zkratce o podporu internacionalizace regionálních menších firem a o omezení „brain drain“, tedy takzvaného odlivu mozků. Zde jsou možné zahraniční stáže mladých lidí a funguje zde velká spolupráce s ústeckou univerzitou UJEP. Běží také projekt PURE COSMOS, který se zabývá budováním vztahů veřejné správy a firem a také zároveň o budování kontaktního místa pro podnikatele, tedy model One Stop Shop. Projektů je mnohem více, již devět jich bylo ukončeno a další tři jsou nyní ve stádiu udržitelnosti.

Paní předsedkyně, přibližte zájemcům program akce.

Letošní ročník nabízí velmi zajímavé téma mezinárodní spolupráce, která může mít mnoho kladů, nicméně i záporů a je třeba o obou těchto aspektech hovořit. První den se Fórum bude věnovat spolupráci regionů, které prochází restrukturalizaci. V Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji ji zaštiťuje program RE:START, který se stal součástí evropské Platformy pro uhelné regiony. Co můžeme pro naše kraje s podobnými problémy prosadit v EU v rámci využití evropských fondů, o tom budeme na Fóru jednat s německými, slovenskými a polskými kolegy. Některé z okolních zemí jsou v této oblasti mnohem dále, jiné teprve na začátku. Nicméně cíl nás všech je jasný – zlepšit prostředí v uhelných regionech, ať už v oblasti podpory podnikání, vědy a výzkumu, životního prostředí, rozvoji lidských zdrojů či infrastruktury atd. Spolupráce a inspirace s kolegy z jiných států je vždy přínosná.

Druhý den se zaměříme na příklady již existujících mezinárodních projektů, v nichž figurují subjekty z Ústeckého kraje.  Otázkou pro panelovou debatu bude téma lákání zahraničních investic. Co regionu přináší, jaké typy investic mají potenciál přispět k rozvoji regionu a stojíme o ně? A na toto téma naváže série přednášek o podpoře pro místní firmy, které chtějí expandovat na zahraniční trhy. Závěr pak bude patřit velmi aktuálnímu a náročnému tématu a sice otázce zahraniční pracování síly. Firmy se bez ní neobejdou, ale přiliv zahraničních pracovníků s sebou přináší i řadu problémů, naopak vysoce kvalifikované zahraniční experty se nám zatím nedaří dostatečně přilákat.

Na závěr si doporučím upozornit také na doprovodný program, který je neméně zajímavý. Účastníci se zde budou moci potkat se zajímavými lidmi z Čech i dalších zemí Evropy, ochutnat ukázky mezinárodní kuchyně či cestovat v rámci virtuální reality.

ÚČAST NA AKCI BEZ POPLATKU. REGISTRACE: WWW.FORUMUSTECKYKRAJ.CZ/PODNIKATELSKE/