Hospodářská a sociální rada Ústecka již tradičně předává stipendium


17. 12. 2020 – Na půdě Magistrátu statutárního města Ústí nad Labem se dne 17. prosince předávalo stipendium. Předseda Hospodářské a sociální rady Ústecka Ing. Radek Vonka společně s primátorem města Ing. Petrem Nedvědickým přivítali v zasedací místnosti Rady města Polinu Matyuninu, studentku  PřF UJEP a slavnostně ji předal stipendium pro nejlepšího studenta technického oboru UJEP za akademický rok 2019/2020. To každoročně uděluje Hospodářská a sociální rada Ústecka, která oslaví v příštím roce již 20 let působení.

Polina Matyunina studuje bakalářský studijní obor Fyzika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. I když je v současné době pouze studentkou druhého ročníku, významným způsobem se zapojila do vědecké práce skupiny zabývající se chováním granulárních materiálů. Svou schopností samostatné práce, programováním, citem pro fyziku a matematiku a nadšením pro vědu významným způsobem přispěla k řešení aktuálních problémů zaměřených na mechaniku sypkých hmot. Výsledky, které byly s jejím přispěním získány, budou publikovány v impaktovaném časopise a studentka bude spoluautorkou této publikace.

Pro hospodářskou a sociální radu je každoroční předávání stipendií již tradicí. „Letošní rok nepřál tomu, aby proběhlo předávání stipendií v prostorách UJEP. Jsem proto rád, že nám pan primátor poskytl reprezentativní prostory své zasedací místnosti. Město je jedním z významných členů naší tripartity. Mohli jsme tak společně ocenit 20.000,- Kč další studentku technického oboru ústecké univerzity. Tímto způsobem již deset let podporujeme technické vzdělávání. Oceněná studentka navíc svými aktivitami přispívá k propagaci tohoto oboru a to vnímáme jako velmi důležité. Pro nás je také velkou radostí, že se technice nevyhýbají ženy, proto naše předsednictvo jednohlasně podpořilo právě slečnu Matyuninu. Klademe veliký důraz na to, aby nám takto vzdělaní a šikovní studenti z regionu neodcházeli. Děkuji také našim členům, že udílení stipendií podporují,“ sdělil předseda hospodářské rady Ing. Radek Vonka.