Zmocněnec Spolkové republiky Německo pro zelený vodík navštívil Ústecký kraj

Ve druhém lednovém týdnu zavítal do České republiky na svou dvoudenní oficiální návštěvu zmocněnec Spolkové republiky Německo pro zelený vodík Stefan Kaufmann. V rámci návštěvy Ústeckého kraje jednal se strategickými partnery a seznámil se s plánem kraje i projekty, které vedou k jeho naplnění.

V souvislosti s transformací uhelných regionů, ke kterým patří také Ústecký kraj, se hledají nové zdroje energie – a vodík je jedním z nich. Ústecký kraj je v současnosti největším producentem průmyslového vodíku v zemi a ze všech krajů České republiky má nejlepší a nejvýhodnější logistické předpoklady pro to, aby se stal leaderem a novým vodíkovým energetickým centrem. V únoru loňského roku byl Ústecký kraj, na základě žádosti hejtmana Jana Schillera, oficiálně zařazen do partnerství vodíkových údolí. Tím se stal prvním regionem České republiky, který do této platformy vstoupil.

O možnostech, plánech kraje a spolupráci na celém procesu energetické transformace jednal včera v Inovačním centru Ústeckého kraje zmocněnec Spolkové republiky Německo pro zelený vodík Stefan Kaufmann se zástupci Ústeckého kraje – radní pro oblasti strategie přípravy a realizace projektů Ivou Dvořákovou, předsedkyní Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Gabrielou Nekolovou a předsedou Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje Vladimírem Zemánkem.
„Jedním ze základních předpokladů pro úspěšný rozvoj vodíkového hospodářství je aktivní přístup Ústeckého kraje a podpora spolupráce se širokou škálou partnerů na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Ústecký kraj má pro rozvoj vodíkové ekonomiky jedinečné podmínky – disponujeme vhodným know-how, na našem území působí významné množství firem v oblasti energetiky, chemie a průmyslu, které mají dlouholeté zkušenosti s výrobou vodíku a jeho využitím. Současně můžeme pro rozvoj vodíkových technologií nabídnout svou rozlohou jedinečné, jinak obtížně využitelné území po těžbě,“ uvedla radní Ústeckého kraje Iva Dvořáková.
Zástupci regionu zdůraznili také význam spolupráce desítek aktérů sdružených ve Vodíkové platformě Ústeckého kraje, která aktuálně připravuje Vodíkovou strategii regionu. „Strategie má vyjádřit, jakých cílů chce náš kraj v oblasti vodíku dosáhnout, např. v roce 2030 by obyvatelé kraje mohli využívat až 90 vodíkových zcela bezemisních autobusů. A našim úkolem je pro to zajistit zdroje, podpořit výstavbu plnících stanic a další související infrastrukturu,“ nastínila jednu z oblastí připravované strategie Gabriela Nekolová.
Na toto úvodní jednání navázala prezentace konkrétních rozvojových projektů. Jedním z nich byl Rozvoj vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem. Prezentace se zúčastnil také primátor statutárního města Ústí nad Labem Petr Nedvědický, ředitelka Dopravního podniku města Ústí nad Labem Simona Mohacsi a představitelé ústecké SPOLCHEMIE. Dopravní podnik města Ústí nad Labem by se měl výhledově stát prvním dopravcem v rámci republiky, který zavede do provozu vodíkové autobusy. SPOLCHEMIE, jeden z nejvýznamnějších subjektů chemického průmyslu v regionu, by se chtěl na rozvoji vodíkového hospodářství kraje podílet také. Součástí návštěvy Ústeckého kraje bylo i jednání s představiteli Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která se významně podílí na celém procesu transformace kraje.
V další části návštěvy se Stefan Kaufmann přemístil s celou delegací do povrchového Lomu ČSA nedaleko města Most, kde by po ukončení těžby hnědého uhlí mělo vzniknout nové energetické centrum ze zcela obnovitelných zdrojů. Svou cestu regionem završila německá delegace návštěvou areálu ORLEN Unipetrol v Záluží u Litvínova, kde jim zástupci společnosti představili komplexní projekt od výroby zeleného vodíku až po jeho distribuci prostřednictvím sítě plnících stanic, nejen v Ústeckém kraji, ale v rámci celé České republiky.

ftrj
Jednání s německým zmocněncem pro zelený vodík Stefanem Kaufmannem probíhalo v Inovačním centru Ústeckého kraje

dhg
zleva: předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Gabriela Nekolová, radní Ústeckého kraje pro oblast strategie, přípravy a realizace projektů Iva Dvořáková a předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje Vladimír Zemánek

erw
Zmocněnec Spolkové republiky Německo pro zelený vodík Stefan Kaufmann (uprostřed)

aa
Jednání se účastnili také primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický, ředitelka Dopravního podniku města Ústí nad Labem Simona Mohacsi a představitelé SPOLCHEMIE

Zdroj: https://www.kr-ustecky.cz/zmocnenec-spolkove-republiky-nemecko-pro-zeleny-vodik-navstivil-ustecky-kraj/d-1763876