Vyhlášení výzvy „Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic“

Nádrž na vodík (ilustr. obr.)|foto: Profimedia

Výzva č. 81 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic

Podporované aktivity: Budování sítě veřejně přístupných vodíkových plnících stanic

Oprávnění žadatelé: Vlastníci/provozovatelé dotčené infrastruktury s veřejným přístupem

Maximální výše dotace: 60 milionů Kč

Termíny pro podávání žádostí: od 20. 2. 2020 do 28. 5. 2020

Více informací:

Zdroj: https://www.opd.cz/stranka/vyzva-81/