Odpovědnou organizací je i Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě

Loni jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě je nestátní neziskovou organizací, která se ve své práci zaměřuje na pomoc osobám a rodinám v krizi. Posláním střediska je pomáhat lidem v nepříznivé sociální situaci nalézt jejich uplatnění ve společnosti. Pomáhají dětem, dospělým i seniorům, každý člověk je pro ně důležitý. Opírá se o čtyři základní hodnoty, kterými jsou milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje. Právě tyto hodnoty jsou tím, o co v diakonické práci usilují, co chtějí rozvíjet, chránit a předávat.

Středisko sociální pomoci poskytuje:

  • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most
  • Občanskou poradnu Most a Litvínov
  • Sociální práci v ohrožených rodinách Most a Litvínov
  • Dobrovolnické centrum Most
  • Doprovázení pěstounských rodin Most

Středisko realizuje besedy pro seniory, žáky základních škol a studenty středních škol na téma finanční gramotnosti. Pracovníci občanské poradny jsou zváni na besedy a to ze stran klubů pro seniory, základních škol, středních škol, úřadu práce, magistrátu města. Úzce spolupracuje s médii v oblasti insolvenčních řízení a informujeme občany o změnách. Spolupracují s organizacemi zřízené obcí a jejich dobrovolníci v nich vykonávají dobrovolnickou činnost. Jsou aktivním členem Komunitního plánování obce.

Středisko se také snaží zapojovat se do různých individuálních projektů, které jsou pro jejich služby vhodné. Na počátku minulého roku v azylovém domě otevřeli Sociální šatník, který může využívat i veřejnost. V září předloňského roku otevřeli Dobrokavárnu, v rámci které se potkávají dobrovolníci nebo zájemci o dobrovolnictví. Vyhledávají, proškolují a doprovází dobrovolníky, kteří pomáhají v přijímajících organizacích. Podporují neziskové organizace při realizaci dobrovolnických programů a snaží se o propagaci a rozvoj dobrovolnictví na Mostecku.

Stejně jako klienti jsou pro ně ale důležití i jejich zaměstnanci. Jejich cílem je, aby se v práci cítili dobře, chodili do ní rádi a věděli, že jsou tu pro ně, pokud se ocitnou v náročné životní situaci.