Pro společnost Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o. vychází motivace pro společenskou odpovědnost ze samotné firemní kultury

Loni jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Aperam je společnost, která řadí na 1. místo bezpečnost zaměstnanců. Hlavním cílem je, aby se zaměstnanci firmy vrátili ve zdraví ke svým rodinám a byli spokojení. Na to se nabalují další odpovědnosti firmy, jako je šetrný přístup k životnímu prostředí, etický kodex a férové jednání.

Jak již bylo řečeno, společnost Aperam klade velký důraz na spokojenost a zdravé prostředí pro zaměstnance. Pravidelně jedenkrát za 2 roky je organizován průzkum spokojenosti zaměstnanců napříč celým Aperamem (cca 10.000 zaměstnanců). Jedná se o anonymní dotazník, který je zasílán elektronicky na firemní emailové adresy. Loni se ho zúčastnilo 82 % ústecké pobočky. Na základě zjištění z tohoto šetření jsou nastaveny akční plány, které řeší nejpalčivější otázky, které zaměstnanci uvedli jako negativní. Zároveň firma od roku 2019 pořádá tzv. „šťavnatá setkání“, což jsou neformální meetingy, kterých se účastní zaměstnanci a vedení společnosti. K dispozici je ovoce a u kulatých stolů se opět řeší otázky, které zaměstnanci vnímají jako problémové. Cílem je zefektivnit interní komunikaci.

Firma má taktéž propracovaný systém navrhování, schvalování a zavádění zlepšovacích nápadů od zaměstnanců. Pokud mají tyto nápady finanční dopad, tak je počítána návratnost dané investice. A zaměstnance získá 1O % z uspořených nákladů, max. až do výše 32.000 Kč. Podporovány jsou také nápady, které zlepšují bezpečnost na pracovišti. Za poslední 3 roky bylo podáno celkem 730 zlepšovacích návrhů, z nichž 2/3 byly schváleny k realizaci. Celkově již bylo zaměstnancům vyplaceno za zlepšovací návrhy přes 800 tisíc korun.

Společnost Aperam se pravidelně umisťuje na předních příčkách v soutěži Zaměstnavatel roku, např. 2. místo v celostátním hodnocení či obhajoba vítězství v regionu v kategorii do 500 zaměstnanců.

Aperam velmi dbá i na ochranu životního prostředí. Dlouhodobě se snaží podporovat aktivní environmentální přístup. Mezi největší projekty na úsporu energií patří instalace LED osvětlení do výroby, které nahradilo původní světla. Kromě zlepšení hygienických norem došlo i k úspoře elektrické energie a nákladů s tím spojených v celkové roční částce téměř 2 miliony korun.

Samotná výroba společnosti Aperam vychází z recyklace nespotřebované oceli. Veškeré zmetky a špatná výroba jsou přepravovány zpět k dodavatelům, kde je materiál roztaven a znovu použit na výrobu ocelových svitků.

A to je jen výběr aktivit společenské odpovědnost, který společnost Aperam realizujeme. A za to patří velké díky!