Jednání Výzkumně vzdělávací platformy v Ústeckém kraji

Dne 2. 9. 2016 proběhlo jednání členů Výzkumně vzdělávací platformy v Ústeckém kraji. V rámci jednání bylo diskutováno o postupu přípravy návrhové části Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého kraje, dále o postupující přípravě systému specifické podpory výzkumu, vývoje a inovací ve strukturálně postižených krajích, informace o realizovaném mezinárodním projektu TRANS3Net nebo také o stavu přípravy projektového záměru „ICT Vzdělávací středisko“.