HSR-ÚK podporuje vodní dopravu v kraji

Přeprava nadměrného nákladu po vodě

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje prosazuje rozvoj vodní dopravy v kraji za jednu ze svých priorit.

Vodní doprava je v našem regionu hojně zastoupena. Na území Ústeckého kraje se nachází nejdůležitější vnitrozemské přístavy v Děčíně, Ústí nad Labem a Lovosicích, dále loděnice v Děčíně, Valtířově, Ústí a Lovosicích. V Děčíně má sídlo největší české rejdařství ČSPL, .a.s. Vodní doprava je důležitá pro rozvoj hospodářství, přepravu nadrozměrných nákladů, atd.

Žádost o kladné posouzení Koncepce vodní dopravy, jež byla odeslána Ministerstvu životního prostředí si můžete přečíst zde.