Voda v Ústeckém kraji – rekultivace a revitalizace

Jednání pracovní skupiny Rekultivace a revitalizace odborné platformy „Voda v Ústeckém kraji“ ustavené při HSR-ÚK proběhlo pod odbornou záštitou Ing. Petra Lence z Palivového kombinátu Ústí, s.p..  Zúčastnění diskutovali o současném stavu důlních vod, identifikaci rizik a možném využití těchto důlních vod. Již v minulosti vznikl projekt Ústeckého kraje VODAMIN II, díky němuž získáváme vysokou úroveň vstupních informací. V rámci tohoto projektu se doplní stávající monitorovací objekty o dalších 20 monitorovacích vrtů. Dalším bodem jednání byla problematika povrchových vod v rekultivovaném území po těžbě uhlí . Zde bylo zmíněno jezero Chabařovice o rozloze 252,2 ha. Rekultivace tohoto jezera byla koncipována tak, aby toto území mohlo být využíváno pro příměstskou rekreaci. Dalším nově vzniklým jezerem je jezero Most o rozloze 309,4 ha, jež momentálně není přístupné veřejnosti, ale v budoucnu je uvažováno o sportovním a rekreačním využití. Do budoucna má vzniknout celkem 6 těchto jezer o celkové rozloze  3 tis. ha. Není však specifikováno jejich využití. Proto HSR-ÚK iniciovali vznik Koncepce správy a využití území po těžbě. Pracovní skupina prodiskutovala další postup tvorby této koncepce a byla seznámena s plánem uspořádat v lednu 2017 kulatý stůl, kde bude tento koncepční materiál představen.  Všechny body této pracovní skupiny se připravují jako požadavky směrem k vládě, čímž reagujeme na zvýšené riziko sucha a obrovský potenciál vod na území Ústeckého kraje.