III. Děčínský dialog o vodě

V úterý proběhl III. Děčínský dialog o vodě, jehož hlavním úkolem byla motivace veřejnosti pro zlepšení stavu vod v našem okolí.  Mezi pozvanými byla nejen HSR-ÚK, ale také komunální a političtí zástupci. K hlavnímu tématu „(ne)schopnost plochy ČR zadržovat a zpomalovat chod srážkové vody – z pohledu meziročních posunů“ mj. vystoupili Ing. Petr Bouška Ph.D. za Výzkumný ústav vodohospodářský TGM v.v.i., Ing. Pavel Eger za Povodí Ohře s.p., Ing. Eva Bartoníčková za Institut plánování a rozvoje Prahy a další.