Jednání k platformě „Voda v Ústeckém kraji“ s tématem Průmysl a energetika

Další jednání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje k tématu „Voda“. Tentokrát z pohledu potřeb průmyslu a energetiky, který je na poměrně vysoké spotřebě vody závislý. HSR-ÚK se tématu „Voda jako strategická surovina Ústeckého kraje“ věnuje dlouhodobě. V dubnu tohoto roku zřídila platformu odborníků, kteří se pravidelně scházejí a formulují požadavky směrem k vládě. Další jednání je plánováno na závěr října, kde se budou diskutovat zejména vodní rekultivace a jejich budoucí význam pro region.