Diskusní fórum k tématu „Zvyšování minimální mzdy“

V pondělí 17.10.2016 bylo v Ústí nad Labem odborníky Svazu průmyslu a dopravy ČR realizováno diskusní fórum na téma „Zvyšování minimální mzdy – pokud ano, tak jakým způsobem“, kterého se vedle zástupců SP ČR zúčastnila též necelá desítka zástupců zaměstnavatelů z celého Ústeckého kraje. Odborníci SP ČR v úvodní prezentaci představili informace spojené s dosavadním vývojem minimální mzdy v České republice, informace o existenci tohoto institutu v zemích Evropské unie a různé metodické přístupy ke stanovování minimální mzdy. V následné intenzivní diskusi si účastníci vyměnili názory nejen na to, nakolik institut minimální mzdy a její zvyšování ovlivňuje či neovlivňuje hospodaření jednotlivých společností a zaměstnanost v jejich rámci, ale velký prostor byl věnován i jedné z nejpalčivějších otázek dneška, tzn. dostupnosti volné pracovní síly na trhu práce a možnosti minimální mzdy a jejího zvyšování jako motivačního faktoru pro nástup do zaměstnání a vymanění se ze závislosti na sociálních dávkách.