Prezenční jednání projektových partnerů projektu H2CE v chorvatském v Záhřebu

Zástupce Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje se v minulém týdnu zúčastnil osobního setkání partnerů projektu H2CE v Záhřebu, které se konalo od 6. do 7. června 2024.

Setkání, které hostilo Energetické centrum Bračak , město Záhřeb a Fakulta strojního inženýrství a námořní architektury Univerzity v Záhřebu, bylo významným krokem na naší společné cestě k vytvoření Centrální evropské vodíkové sítě a platformy spolupráce H2CE.

Hlavní body z 1. dne jednání:

  • Zapojili jsme se do diskuzí o tom, jak v regionech podporovat aktivity směřující k rozvoji vodíkového hospodářství a zúčastnili jsme se workshopů zaměřených na stav a pokrok realizace konkrétních aktivit na této úrovni.
  • Probírali jsme vývoj on-line platformy H2CE, zkoumali navrhovaná řešení a shromažďovali cennou zpětnou vazbu od partnerů.

Hlavní body z 2. dne jednání:

  • Studijní návštěva: Hostila nás profesorka Ankica Kovač, přední expertka na vodík, na Univerzitě v Záhřebu. Měli jsme možnost vidět výrobu vodíku naživo a vyzkoušet si jízdu na kolech poháněných vodíkem! 🚴‍♂💨

Toto setkání nejen posílilo náš závazek k rozvoji aktivit na úrovni vodíkového hospodářství, ale také ukázalo pokrok a inovativní nápady, které vycházejí od našich partnerů. Společně posouváme vpřed vizi udržitelné, vodíkem poháněné budoucnosti pro střední Evropu.