Zdroje a energie pro budoucnost

Energetika jako minulost, přítomnost, ale hlavně budoucnost Ústeckého kraje. To byla hlavní myšlenka konference Budoucnost Ústeckého kraje – strategické zdroje a suroviny regionu, která proběhla v uplynulých dnech v konferenčních prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Během dvou dnů tu několika přednáškovými sály prošlo 450 posluchačů a 50 řečníků. TI diskutovali o potenciálu obnovitelných zdrojů energie, těžbě lithia a jeho využití, recyklaci odpadů, ale také o využití dat pro bezpečnost, energetiku, ochranu životního prostředí a další oblasti lidského života. Několik bloků konference se zaměřilo na to vůbec nejcennější, čímž jsou obyvatelé kraje, jejich příležitosti pro studium i práci v nových oborech a kvalitu života.

Odbornou konferenci „Budoucnost Ústeckého kraje“ s podtitulem: strategické zdroje a suroviny regionu připravil Ústecký kraj spolu s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje. Program se zaměřil na čtyři témata, a to energetiku, suroviny a materiály, lidské zdroje a data. Význam všech těchto oblastí je signifikantní nejen pro transformaci uhelného regionu, ale pro celou republiku i v rámci přeshraniční spolupráce. Cílem je zdůraznit význam transformačních procesů, jimiž nevyhnutelně musí tento uhelný region projít, a poukázat na připravenost regionálních aktérů k těmto procesům aktivně přispět. „Chceme upozornit na potřeby místních hráčů na poli energetiky a využití místních surovin, ale také na aktuální bariéry bránící plnému využití transformačního a rozvojového potenciálu našeho kraje,“ doplnil hejtman Jan Schiller.

Součástí akce byl také doprovodný program pro studenty středních škol. Na 170 žáků se do něj zapojilo na místě, ostatní školy se mohli připojit ke streamu. Tato část se zaměřila na popularizaci a přiblížení energetiky mladé generaci a také na ukázku perspektivy zajímavého profesního uplatnění, jaké energetika nabízí.

V rámci konference se řešila i další strategická témata, jako např. potenciál instalace fotovoltaických elektráren v území Ústeckého kraje nebo využití tzv. malých jaderných rektorů. Ale také plánovaná těžba lithia na Cínovci nebo chytré využití průmyslového i komunálního odpadu či příležitosti energetického využití území po těžbě uhlí.

Všemi aktéry bylo jednoznačně potvrzeno nezastupitelné postavení Ústeckého kraje jako energetického srdce České republiky a jeho velký rozvojový potenciál. Ne náhodou chce být Ústecký kraj leaderem také vodíkové energetiky v České republice. „Je dobře, že se věci v Ústeckém kraji začaly hýbat. Sázka na vodík, geotermální energii a podobně má velký smysl. Lidé si rozsah změn, které v energetice přijdou, neuvědomují, ale to, co nás čeká, je skutečně revoluce nejen v energetice, ale v celém hospodářství,“ konstatoval Alexandr Vondra, poslanec Evropského parlamentu, který byl jedním z řečníků akce.

Konferenci organizačně zajistil Ústecký kraj spolu s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje. Generálními partnery jsou Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Severní energetická a.s. a Skupina ČEZ. Partnery akce jsou Agentura CzechInvest Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, Inovační centrum Ústeckého kraje, energetické centrum Ústeckého kraje, Datové centrum Ústeckého kraje a MPV MILADA.

Webové stránky konference: https://forumusteckykraj.cz/budoucnostuk/.

 

Kontakt pro více informací:

Mgr. Gabriela Nekolová

předsedkyně

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s.

E-mail: nekolova@hsr-uk.cz

Telefon: +420 602 482 065

Webové stránky: http://www.hsr-uk.cz/