Kick-off jednání projektu H2CE v německé Postupimi

Kick-off jednání v německé Postupimi předznamenalo samotný začátek projektu H2CE. Projektoví partneři se mohli do většího detailu seznámit s předpokládaným způsobem harmonogramem jednotlivých pracovních balíčků. Velká pozornost byla věnována i problematice publicity a komunikace projektu směrem k vnějším stakeholderům v jednotlivých regionech. Z naší úrovně, jako subjektu odpovědného za implementaci pracovního balíčku 3, jsme představili plán práce spojený s ustavením nadregionální sítě vodíkových subjektů ve střední Evropě a prvotní teze spjaté se vznikem tzv. on-line kooperační platformy. V rámci tohoto jednání proběhla taktéž tematická exkurze vodíkové plnící stanice v blízkosti letiště Berlín Brandenburg.